Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jana Delanoue

Ioanna Delanoue

17. srpna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1736

ŽIVOTOPIS

Přišla na svět jako dvanácté dítě podomního obchodníka. Narodila se 18. 6. 1666 v Saumur ve Francii. Otec jí zemřel, když jí byly 4 roky a matka o 22 let později. Tehdy zdědila dům i obchod. V následující kruté zimě se od paní Fr. Souchet z Rennes dozvěděla o šesti sirotcích ohrožených zimou a hladem. Postarala se o ně. Druzí její milosrdný skutek nepěkně hodnotili a neschválil ho ani její zpovědník. Přesto byla rozhodnuta vytrvat na cestě lásky. Zanechala obchodu, věnovala ho sestřenici a z domu učinila sirotčinec, který r.1700 nechala zaregistrovat. Po třech letech začala získávat pomocnice a s nimi založila kongregaci Sestry sv. Anny od Prozřetelnosti - služebnice chudých. Hábit si poprvé oblékly 26. 7. 1704. Biskup z Angers kongregaci schválil o pět let později a zakladatelka, zvolená za představenou, přijala řeholní jméno Jana z kříže. Byla ženou modlitby s mystickými zážitky.

Jana realizovala skutky milosrdenství podle slov u proroka Izaiáše (58,7). Dá se říci, že se důsledně obětovala pro nejpotřebnější, dělíce se s nimi o obživu i šaty. Sirotci, ženy v beznadějných situacích i bezmocní staří lidé nacházeli u ní pomoc. Zařídila pro ně tři domy, získané od lidí s dobrým srdcem. Její kongregace s 24 sestrami se r. 1727 starala již o více jak 300 sirotků a chudáků, kteří by jinak byli bez domova. V Janě působil Duch svatý, který ji vedl k tomu, že do konce života v chudých sloužila Kristu.

Blahořečena byla 9. 11. 1947 a kanonizována 31. 12. 1982 Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Myron (s. III); Mamans seu Mames (273/274); Eusebius Pp (310); Elias, iunior (903); Nicolaus Politi (1107); Clara a Cruce (1308); Ioanna Delanoue (1736); Henricus Canadell (1936); Ieron (856); Natalis Hilarius Le Conte (1794); Albertus, presbyter (1202)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.