Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jindřich Canadell

Henricus Canadell

17. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 29. 6. 1890 v Olot u Gerony v Katalánii ve Španělsku rodičům Františkovi Canadell Presta a Markétě roz. Quintana. V mládí vstoupil do kláštera piaristů v Moya (severně od Barcelony), kde 22. 10. 1905 přijal řeholní hábit a začal noviciát. Dočasné sliby složil 18. 8. 1907. Studoval v Navarra a Tarrasa. Slavné sliby složil 29. 6. 1912 a dalšího roku 20. prosince přijal svátost kněžství v Leridě.

Působil v Hispánii a v Castelfulli de la Roca skončil za občanské války mučednickou smrtí.

Blahořečený byl 1. 10. 1995 papežem Janem Pavlem II., mezi 45 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Myron (s. III); Mamans seu Mames (273/274); Eusebius Pp (310); Elias, iunior (903); Nicolaus Politi (1107); Clara a Cruce (1308); Ioanna Delanoue (1736); Henricus Canadell (1936); Ieron (856); Natalis Hilarius Le Conte (1794); Albertus, presbyter (1202)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.