Světci k nám hovoří...


sv. mučedníci Masse Candide

martyres Mass

18. srpna, připomínka
Postavení:hegumen (představený kláštera)
Úmrtí:s. III/IV
Atributy:palma

ŽIVOTOPIS

Dnes je vzpomínáno početné skupiny mučedníků Masse Candide. K jejich umučení došlo nejpravděpodobněji ve druhé polovině III. století v Utice, dnešní Utique v Tunisu v Africe. Pochytané skupiny hrdinných křesťanů, kteří odmítli obětovat pohanským bůžkům, zde byli vhazováni do pálícího se vápna. Některé zprávy udávají rok 255 a na 300 křesťanů, odsouzených za doby panování Valeriana a Galliena. Zajatci byli podrobováni mučení na skřipci a byly pro ně připraveny dvě možnosti: na žhavém uhlí obětovat kadidlo Jupiterovi nebo být vrženi do vypalovací pece. Věrní křesťané volili to druhé, protože jen to bylo cestou do láskyplné Boží náruče.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Helena, mater Constantini imperatoris (asi 329); Agapitus, m. Præneste (s. inc.); martyres Mass (s. III/IV); Macarius, hegumenus (850); Mannis Guzmánw (ca. 1235); Rainaldus de Concoregio (1321); Franciscus Arias Martín (1936); Iacobus Falgarona Vilanova et Athanasius Vidaurreta Labra (1936); Rosa a Domina Nostra a Bono Consilio Pedret Rull (1936); Albertus Hurtada Cruchaga (1952); Leo, m. Myræ (s. III/IV); Firminus, ep. Metien. (s. IV); Eonius (502); Leonardus, abbas (1255); Paula Montaldi (1514); Antonius Banassat (1794); Martinus Martínez Pascual (1936); Vincentius Maria Izquierdo Alcónw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.