Světci k nám hovoří...


blah. Manis Guzmán

Mannis Guzmánw

18. srpna, připomínka
Postavení:kněz OP
Úmrtí:ca. 1235

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1170 v Caleruega v severní Kastilii ve Španělsku jako druhé dítě šlechtičny Jany z Azy (pam. 2. 8.). Jeho starším bratrem je Antonín a mladším Dominik (pam. 8. 8.). Všichni tři synové Guzmánovi se stali kněžími. Manis, uváděný někde jako Mannes nebo Manno, měl rád od mládí tiché ústraní, které vyhledával k rozjímavé modlitbě. Šel za duchovním povoláním s rozhodnutím po celý život říkat Bohu "Ano". Když jeho mladší bratr Dominik začal rozvíjet své úsilí o získání albigenských zpět k pravé víře a bojovat proti jejich bludu, připojil se k němu pravděpodobně v Prouille poblíž Toulouse. Hábit svého bratra (bílé roucho s černou kápí) oblékl v r. 1215.

Chudobou se osvobodil pro hlásání Krista a s vnitřní vyrovnaností i s opravdovou láskou získával nové pomocníky. S nimi založil klášter svatého Jakuba. Později byl od Dominika poslán z Paříže do Madridu, kde jeho novým úkolem bylo duchovní vedení řádových sester.

Podle Dominikova názoru tam, kde chybí duchovní záloha mnišek, ustává rozvoj řádu. Jejich vedením tedy přispíval k nenahraditelnému duchovnímu zázemí a pomoci k růstu řádu.

Zemřel v rodném kraji a u jeho hrobu docházelo k zázrakům. Papež Řehoř XVI. ho blahořečil 2. 6. 1834.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Helena, mater Constantini imperatoris (asi 329); Agapitus, m. Præneste (s. inc.); martyres Mass (s. III/IV); Macarius, hegumenus (850); Mannis Guzmánw (ca. 1235); Rainaldus de Concoregio (1321); Franciscus Arias Martín (1936); Iacobus Falgarona Vilanova et Athanasius Vidaurreta Labra (1936); Rosa a Domina Nostra a Bono Consilio Pedret Rull (1936); Albertus Hurtada Cruchaga (1952); Leo, m. Myræ (s. III/IV); Firminus, ep. Metien. (s. IV); Eonius (502); Leonardus, abbas (1255); Paula Montaldi (1514); Antonius Banassat (1794); Martinus Martínez Pascual (1936); Vincentius Maria Izquierdo Alcónw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.