Světci k nám hovoří...


blah. Rainald (Ravald) de Concoregio

Rainaldus de Concoregio

18. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1321

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1250 v Miláně v Itálii. Studoval v Boloni a v Lodi. Od října 1286 působil jako profesor práva. V roce 1289 byl povolán k soudnímu dvoru Říma.

Usilovně se snažil o vyřešení konfliktu, v němž se octl rytířský řád templářů, založený v předchozím století. Ač působil na ochranu křesťanů ve Svaté zemi, francouzský král mu nedůvěřoval a pro jeho bohatství došlo r. 1312 k jeho rozpuštění na žádost panovníka.

Rainald de Concoregio se stal kaplanem papeže Bonifáce VIII., který byl zvolen r.1294. Po dvou letech, 13. 10. 1296 ho papež jmenoval biskupem ve Vicenze a v roce 1303 se stal arcibiskupem v Revaně.

Brzy po smrti začal být uctíván jako světec, ale k uznání kultu došlo až 15. 1. 1852.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Helena, mater Constantini imperatoris (asi 329); Agapitus, m. Præneste (s. inc.); martyres Mass (s. III/IV); Macarius, hegumenus (850); Mannis Guzmánw (ca. 1235); Rainaldus de Concoregio (1321); Franciscus Arias Martín (1936); Iacobus Falgarona Vilanova et Athanasius Vidaurreta Labra (1936); Rosa a Domina Nostra a Bono Consilio Pedret Rull (1936); Albertus Hurtada Cruchaga (1952); Leo, m. Myræ (s. III/IV); Firminus, ep. Metien. (s. IV); Eonius (502); Leonardus, abbas (1255); Paula Montaldi (1514); Antonius Banassat (1794); Martinus Martínez Pascual (1936); Vincentius Maria Izquierdo Alcónw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.