Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Zefyrin Giménez Malla

Zephyrinus Giménez Mallaw

2. srpna, připomínka
Postavení:laik
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Pocházel z rómské rodiny v Katalánsku. Oženil se a usadil se v Barbastru. Do školy nikdy nechodil, přesto se stal váženým občanem voleným do městské rady. Projevoval přirozenou inteligenci, moudrost a lásku.. Slovem i příkladem učil mládež čestnému a zbožnému životu. V r.1936 se snažil zachránit kněze a proto byl zatčen. Revoluční garda u něj našla růženec a zastřelila ho.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

KRISTOVA LÁSKA NEZNÁ RASOVÉ ANI KULTURNÍ HRANICE

Pocházel údajně z Katalánska. Narodil se v cigánském táboře kočovných Rómů ve Španělsku. Jeho věřící rodiče ho dali pokřtít 26. 8. 1861. Od dětství byla jeho družkou Terezka Castrová s níž později uzavřel cigánské manželství a usadil se v Barbastru. Dostal přezdívku El Pelé. Byl velmi inteligentní i když zůstal analfabetem. Za povolání si zvolil obchod s koňmi, ve kterých se dobře vyznal. Pro svou čestnost, úslužnost a důvtip se stal velmi oblíbeným.

Od sňatku v katolickém kostele, ve svých 52 letech, začal Zefyrin aktivní život z víry. Nejen pravidelně navštěvoval kostel, ale podílel se i na apoštolátu ve farnosti. Stal se ctitelem Ježíšovy Matky a nosil růženec. Často usedl mezi dětmi a nejen rómským vyprávěl s velkou výřečností o Ježíši i o svatých. Zůstával také hrdý na cigánskou kulturu i původ.

S velkou zodpovědností složil terciářské sliby řádu svatého Františka a ač chudý, účinně pomáhal chudým Rómům i Španělům a mnoho jich za ním chodilo pro radu. Zefyrin přispíval ke shodám a solidaritě mezi Rómy a domácími usedlíky a srovnával případné konflikty.

Na konci června 1936, v době občanské války, se stal svědkem odvlečení mladého kněze, kterého červená policie chtěla zastřelit a proto okamžitě vystoupil na jeho obranu. Milicionáři proto zajali i jeho. Byla mu nakonec nabídnuta záchrana odloží-li růženec, ale nedal ho z ruky ani když ho postavili ke zdi hřbitova a zastřelili. Jeho mrtvé tělo posypali žíravým vápnem.

Blahořečen byl v Římě 4. 5. 1997 Janem Pavlem II. Ten přitom řekl: "Jeho život dokazuje, že Kristus je přítomný mezi různými lidmi a rasami a že všichni jsou povoláni ke svatosti, kterou je možné dosáhnout zachováváním Jeho přikázání a setrváváním v Jeho lásce. Kristova láska nezná rasové ani kulturní hranice."

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Křesťanství lze praktikovat jedině bez diskriminace a to i v srdci. Za odstraňování všech rasových konfliktů se k matce jednoty křesťanů pomodlím desátek růžence a budu také vyprošovat rozšíření Zefyrinova vzoru na celou církev jeho kanonizací.

Všemohoucí Bože, Ty nám posíláš své svaté a oni nás svým příkladem povzbuzují k lepšímu životu; oslav blahoslaveného Zefyrina Giménez Malla i kanonizací a veď nás, abychom se od něho stále učili. Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eusebius, ep. Vercellen (371); Petrus Iulianus Eymard (1868); Maria Virgo Angelorum de Portiuncule (/rok vysvěcení 1223/); Rutilius (ante 212); Stephanus Pp I (257); Centolla (s. inc.); Maximus, ep. Patavin. (s. III/IV); Serenus, ep. Massilien. (post 601); Betharius (ca. 623); Petrus, ep. Oxonien (1109); Ioanna, mater s. Dominici (s. XIII in.); Philippus a Iesu Munárriz Azcona, Ioannes Díaz Nosti et Leontius Pérez Ramos (1936); Zephyrinus Giménez Mallaw (1936); Franciscus Calvo Burillo (1936); Franciscus Tomás Serer (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.