Světci k nám hovoří...


blah. Jana

Ioanna, mater s. Dominici

2. srpna, připomínka
Postavení:matka sv. Dominika
Úmrtí:s. XIII in.

ŽIVOTOPIS

Pocházela z kastilské rodiny v Azy a provdala se za Felixe, s nímž měla tři děti: Dominika Guzmána, jenž se stal zakladatelem řádu, Manos a Antonína, který se stal knězem.

Podle životopisců byla vzorných mravů, moudrá, šlechetná a skromná. Vyznačovala se dobrotivostí k chudým, milosrdnou soucitností s nemocnými a potřebnými. Uvádí se, že se v okolí stala známou rozdáváním vína a později v souvislosti s posláním Dominika. Před jeho početím měla sen o psu s pochodní, který vyšel z jejího lůna, aby zapálil celý svět. Pes u nohou se stal i jejím atributem. Jinak je zobrazována jako matka učící své dítě lásce k Ukřižovanému. Rok její smrti spadá do let kolem r.1204. Pohřbena byla v Caleruega, odkud byly její ostatky vyzdviženy a od roku 1335-1340 se nacházejí v Penäfielu. Její kult od nepaměti potvrdil papež Lev XII. dne 1. 10. 1828.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eusebius, ep. Vercellen (371); Petrus Iulianus Eymard (1868); Maria Virgo Angelorum de Portiuncule (/rok vysvěcení 1223/); Rutilius (ante 212); Stephanus Pp I (257); Centolla (s. inc.); Maximus, ep. Patavin. (s. III/IV); Serenus, ep. Massilien. (post 601); Betharius (ca. 623); Petrus, ep. Oxonien (1109); Ioanna, mater s. Dominici (s. XIII in.); Philippus a Iesu Munárriz Azcona, Ioannes Díaz Nosti et Leontius Pérez Ramos (1936); Zephyrinus Giménez Mallaw (1936); Franciscus Calvo Burillo (1936); Franciscus Tomás Serer (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.