Světci k nám hovoří...


sv. Hermes

Hermes, m. Romæ

28. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III

ŽIVOTOPIS

Byl řeckého původu. Někde se uvádí, že se narodil ve II. století v Římě. Podle legendy se tam stal prefektem. Jakmile se seznámil s křesťanskou naukou, údajně přijal křest s celou rodin. Hermes se za čas dostal pro víru do vězení a legenda hovoří o jeho vlivu na žalářníka Kvirina (pam. 30. 4.), který dostal za úkol odvrátit ho od víry. Výsledek však byl opačný, protože Hermes výmluvně hájil pravdy víry a byl příčinou zázračného uzdravení žalářníkovy dcery Balbiny. Oba se stali mučedníky. Hermes byl sťat a pohřben při via Salaria Vetus (v katakombách Bassilla). Na jeho náhrobek později napsal epitaf papež sv. Damas I. Jeho svědectví se však dochovalo ve zlomcích. O slavení Hermesovy památky jsou udávané zmínky z r. 354. Část z jeho ostatků se dostala do Salzburgu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Hipponen. et doctor Eccl (430); Hermes, m. Romæ (s. III); Pelagius, m. Constantiæ (asi s. III); Iulianus, m. Brivate (asi s. III); Alexander, ep. Cpolitan (asi 336); Moyses (asi 400); Florentina (s. VII); Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley* (1588); Edmundus Arrowsmith (1628); Iuniperus /Michael/ Serra (1784); Ioachima de Vedruna (1854); Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt (1936); Iosephus); Ample Alcaide (1936); Alphonsus Maria Mazurek (1944); Restitutus, ep. Carthaginen. (ca. 360); Vicinius (s. IV/V); Vivianus (s. V); Carolus Arnaldus Hanus (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.