Světci k nám hovoří...


sv. Pelagius

Pelagius, m. Constantiæ

28. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. III

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Aemoně v jižní části Pannonie (území Slovinska). Někde je zmińován šlechtický původ. V době pronásledování přišel pravděpodobně jako jáhen s knězem Urianem do Constanz ve Švýcarsku. Zde byl pro víru mučen a sťat asi kolem r. 290 nebo na přelomu století. Jeho ostatky v roce 904 vyzdvihl biskup Salomon III. Úcta k sv. Pelagiu je zaznamenána zejména ve švýcarském kantonu Thurgau a na alemánském území.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Hipponen. et doctor Eccl (430); Hermes, m. Romæ (s. III); Pelagius, m. Constantiæ (asi s. III); Iulianus, m. Brivate (asi s. III); Alexander, ep. Cpolitan (asi 336); Moyses (asi 400); Florentina (s. VII); Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley* (1588); Edmundus Arrowsmith (1628); Iuniperus /Michael/ Serra (1784); Ioachima de Vedruna (1854); Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt (1936); Iosephus); Ample Alcaide (1936); Alphonsus Maria Mazurek (1944); Restitutus, ep. Carthaginen. (ca. 360); Vicinius (s. IV/V); Vivianus (s. V); Carolus Arnaldus Hanus (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.