Světci k nám hovoří...


sv. Florentýna

Florentina

28. srpna, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:s. VII

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Kartageně ve Španělsku do bohatší rodiny vojenského prefekta Saveriana, původem z Říma. Měla tři sourozence a všichni se stali svatými. Nejstarší z nich byl Leandr, který byl pro ně autoritou a po smrti rodičů převzal starost o rodinu, zejména o nejmladšího Isidora, jenž byl později znám jako arcibiskup sevilský a učitel církve. Druhý v pořadí byl bratr Fulgencius. Florentýna, vychovávána sourozenci svatého života, následovala příklad Leandra. Vstoupila do kláštera, kde bratrům vyprošovala milosti, potřebné v jejich povolání. Později se stala představenou a zemřela v Seville (tehdy diecéze Hispali) v regionu Hispánie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Hipponen. et doctor Eccl (430); Hermes, m. Romæ (s. III); Pelagius, m. Constantiæ (asi s. III); Iulianus, m. Brivate (asi s. III); Alexander, ep. Cpolitan (asi 336); Moyses (asi 400); Florentina (s. VII); Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley* (1588); Edmundus Arrowsmith (1628); Iuniperus /Michael/ Serra (1784); Ioachima de Vedruna (1854); Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt (1936); Iosephus); Ample Alcaide (1936); Alphonsus Maria Mazurek (1944); Restitutus, ep. Carthaginen. (ca. 360); Vicinius (s. IV/V); Vivianus (s. V); Carolus Arnaldus Hanus (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.