Světci k nám hovoří...


sv. Edmund Arrowsmith

Edmundus Arrowsmith

28. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1628

ŽIVOTOPIS

Pocházel z anglického hrabství Lancastershire. Narodil se v r. 1585 v Haydock jako syn rolníka Roberta a Markéty Gerard Arrowsmith. Při křtu dostal jméno Brian, ale později si zvolil používání biřmovacího jména Edmund. Jeho rodiče odmítali nahradit katolické bohoslužby protestantskými a jako církvi oddaní katolíci poskytovali pohostinství pronásledovaným kněžím. Byli proto jedné noci, kdy Brian Edmund byl ještě malý, zatčeni a uvězněni. Jejich opuštěného chlapce se pak ujal starší kněz, který pokračoval v jeho výchově ve stejném duchu. V Edmundovi tak rostla láska ke Kristu a probudila se touha po kněžském povolání.

V roce 1605 odešel do Francie, aby v anglické koleji v Douai studoval teologii. Z důvodu přerušení studia pro nemoc dosáhl jeho dokončení a vysvěcení až 5. 12. 1612. Vrátil se pak do rodného kraje a v Lancastershire po 10 let vykonával kněžskou službu. S odvahou navazoval rozhovory s nekatolíky a mnohé přiváděl do církve. Roku 1622 se proto poprvé dostal do vězení, ale i tam vedl přesvědčující diskuzi s místním protestantským biskupem. Nakonec byl omilostněn a po propuštění stal se v r. 1623 jezuitským řeholníkem. Za nové vlny pronásledování nepovoloval v horlivosti kněžského povolání. Naposledy bydlel v rodině, kde syna zlákal nemravný život a protože byl P. Edmundem Arrowsmith napomínán, udal ho úřadům. Následovalo zatčení a věznění v Lancastershire, kde byl ve 43 letech odsouzen a popraven oběšením s následným rozčtvrcením.

Ve spojení s úctou k ostatkům, byla jeho přímluvě záhy připisovaná zázračná pomoc v tělesné i duchovní oblasti. Papež Pius XI. ho 15. 12. 1929 blahořečil a papež Pavel VI. 25. 10. 1970 kanonizoval s dalšími 39 mučedníky v Anglii a Walesu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Hipponen. et doctor Eccl (430); Hermes, m. Romæ (s. III); Pelagius, m. Constantiæ (asi s. III); Iulianus, m. Brivate (asi s. III); Alexander, ep. Cpolitan (asi 336); Moyses (asi 400); Florentina (s. VII); Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley* (1588); Edmundus Arrowsmith (1628); Iuniperus /Michael/ Serra (1784); Ioachima de Vedruna (1854); Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt (1936); Iosephus); Ample Alcaide (1936); Alphonsus Maria Mazurek (1944); Restitutus, ep. Carthaginen. (ca. 360); Vicinius (s. IV/V); Vivianus (s. V); Carolus Arnaldus Hanus (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.