Světci k nám hovoří...


Jan Faubel Cano

Jan Faubel Cano

Artur Ros Montalt

Artur Ros Montalt

blah. Jan Faubel Cano a Artur Ros Montalt

Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt

28. srpna, připomínka
Postavení:otcové rodin a mučedníci
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Jan Faubel Cano se narodil 3. 1. 1889 v Liria v provincii Valencie ve Španělsku. Při křtu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie byl svěřen patronu Janu Křtiteli. Od dětství rostla jeho víra a láska ke Kristu. S nimi se v mládí zapojil do apoštolátu. Ve 25 letech se oženil s Patricií Olba Martínez a měli tři syny. V roce 1931 přineslo vítězství levice v parlamentních volbách znepokojivou situaci pro katolické školy a Jan brzy začal vidět, že jeho cesta směřuje k mučednictví. Zásadami a křesťanskou horlivostí to otřást nemohlo. Dne 6. 8. 1936 začalo jeho mučednictví a na úsvitě 28. srpna, ve věku 47 let byl popraven. Poslední slova byla zvoláním: "Ať žije Kristus Král!"

Artur Ros Montalt se narodil 26. 10. 1901 ve Vinalesa, v téže provincii jako Jan Faubel. Sedmý den byl pokřtěn a v necelých 9 letech 6. 10. biřmován v kostele sv. Honoráta. V témže farním kostele vstoupil 26. 11. 1927 s Marií Llopis Sirer do manželství, v němž se jim narodilo 7 synů. Artur byl vynikající otec, aktivní farník, kterému se na katolické škole dostalo pověsti svatosti. Za pronásledování v době občanské války nabídl Bohu svůj život a 28. srpna skončil mučednickou smrtí pohřben do vápené pece. Bylo mu 35 let.

S Janem Faubelem Cano byli blahořečeni 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky z občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Hipponen. et doctor Eccl (430); Hermes, m. Romæ (s. III); Pelagius, m. Constantiæ (asi s. III); Iulianus, m. Brivate (asi s. III); Alexander, ep. Cpolitan (asi 336); Moyses (asi 400); Florentina (s. VII); Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley* (1588); Edmundus Arrowsmith (1628); Iuniperus /Michael/ Serra (1784); Ioachima de Vedruna (1854); Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt (1936); Iosephus); Ample Alcaide (1936); Alphonsus Maria Mazurek (1944); Restitutus, ep. Carthaginen. (ca. 360); Vicinius (s. IV/V); Vivianus (s. V); Carolus Arnaldus Hanus (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.