Světci k nám hovoří...


blah. Aurelius Ample Alcaide (Aurelius

Iosephus); Ample Alcaide

28. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 3. 2. 1896 ve Vinalesa v provincii Valencie ve Španělsku Vincentu Ample a Manuele Alcaide jako třetí dítě ze sedmi. V jeho životopisech se uvádí, že již ve třech letech mu byla udělena svátost biřmování. Do školy chodil v Massamagrell.

V 16 letech odešel ke kapucínům a přijal řeholní hábit. Po roce skládal 10. 8. 1913 časné sliby. Za další čtyři léta 18. 12. 1917 složil sliby věčné a pak pokračoval ve studiu teologie v Římě. Kněžské svěcení přijal 26. 3. 1921 z rukou Mons. Josefa Palice a vrátil se do Španělska. Tam byl od představených pověřen v Orihuele (Alicante) vést kapucínský dům filozoficko - teologických studií. Po vypuknutí revoluce byly řeholní domy ničeny a řeholníci z Orihuela museli 13. 7. 1936 řádovou budovu opustit. Aurelius Ample odešel do svého rodiště, kde byl milicionáři zadržen a s dalšími druhy podstoupil mučednickou smrt u Foyos. Před popravou zastřelením ještě svým společníkům uděloval rozhřešení a vybízel je k hlasitému volání: "Ať žije Kristus Král!".

Aurelius Ample byl pohřben ve Foyos odkud byly jeho ostatky 17. 9. 1939 přeneseny na hřbitov ve Vinalesa. Papež Jan Pavel II. ho blahořečil 11. 3. 2001 mezi 233 mučedníky občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Hipponen. et doctor Eccl (430); Hermes, m. Romæ (s. III); Pelagius, m. Constantiæ (asi s. III); Iulianus, m. Brivate (asi s. III); Alexander, ep. Cpolitan (asi 336); Moyses (asi 400); Florentina (s. VII); Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley* (1588); Edmundus Arrowsmith (1628); Iuniperus /Michael/ Serra (1784); Ioachima de Vedruna (1854); Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt (1936); Iosephus); Ample Alcaide (1936); Alphonsus Maria Mazurek (1944); Restitutus, ep. Carthaginen. (ca. 360); Vicinius (s. IV/V); Vivianus (s. V); Carolus Arnaldus Hanus (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.