Světci k nám hovoří...


blah. Tomáš Sitjar Fortiá

Thomas Sitjar Fortiá

19. srpna, připomínka
Postavení:mučedník TJ
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 21. 3. 1866 v Geroně ve Španělsku. Ve 14 letech, 21. 7., vstoupil do jezuitského řádu. Ve Verule vykonal dvouletý noviciát i tříletá humanitní studia. Po jejich doplnění r. 1886 pokračoval v Tortose studiem filosofie a v roce 1890 byl představenými poslán do Uruguaje v Jižní Americe. Po 7 let v Montevideu vyučoval seminaristy filozofii, pak se vrátil do vlasti a v Tortose dostudoval teologii. Roku 1900 přijal kněžské svěcení a slavnými sliby 2. 2. 1903 završil svou řeholní formaci. V dalších letech působil v kněžské službě a od r. 1929 byl představeným gandijské komunity a rektorem. V prosinci 1931 republikánský režim zrušil jezuitské kláštery a proto od dalšího měsíce působil s bratry tajně, jak to jen okolnosti dovolovaly.

Ani ne týden po vypuknutí občanské války byl zatčen. Při odvádění do vězení byl tak mučen, že musel být převezen do nemocnice, aby byl udržen při životě. Jakmile to bylo možné, vrátili ho zpět do žaláře. Dne 19. 8. byl odvlečen do 7 km vzdálené lokality Cruz Blanca, kde jej pod olivovníkem zastřelili.

Ve skupině 233 mučedníků ze španělské občanské války byl papežem Janem Pavlem II. dne 11. 3. 2001 blahořečen. V jezuitském kalendáriu se jeho památka začala slavit 22. září, martyrologium ji připomíná dnes, ve výroční den smrti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Eudes (1680); Xystus Pp III. (440); Bertulfus (639); Sebaldus (s. IX/X); Ludovicus, ep. Tolosan (1297); Iordanus de Pisis (ca. 1311); Ezechiel Moreno Díaz (1906); Thomas Sitjar Fortiá (1936); Elvira a Nativitate Domin, Hernández Amorós* (1936); Magnus, m. in Latio (s. inc.); Maginus (s. inc.); Timotheus, m. Gazæ in Palæstina (ca. 305); Andreas et socii, milites in Cilicia (s. IV); Donatus, presb. (s. VI); Bartholom, abbas in Calabria et Sicilia (1130); Guerricus (1151/1157); Leo, abbas Caven. II (1295); Angelus, eremita (1313); Ludovicus Fraijn seu Flores, Petrus de Zúñiga et XIII socii*: Petrus de Zúñiga* (1622); Hugo Green (1642); Franciscus Ibá (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.