Světci k nám hovoří...


sv. Jan Wall

Ioannes Wall

22. srpna, připomínka
Postavení:mučedník OFM
Úmrtí:1679

ŽIVOTOPIS

Pocházel z bohaté katolické rodiny. Narodil se r. 1620 u Preston poblíž Lancashire v Anglii. Již od 13 let studoval v Douai ve Francii. Do Římské koleje nastoupil 5. 11. 1641 a v prosinci 1645 přijal kněžské svěcení. Ještě tři roky pokračoval v teologickém studiu a pak odešel do Anglie. Po roce se vrátil do Douai a 1. 1. 1651 vstoupil do řádu menších bratrů, kde přijal jméno Jáchym od sv. Anny. V roce 1656 ho představení františkánské rodiny poslali znovu do Anglie. Jeho misijní působení začalo ve Worcesteru. S velkou odvahou a horlivým úsilím sloužil v tajnosti na území Anglie 22 let. Katoličtí misionáři zde byli krutě pronásledováni a Jan Wall několikrát měnil své jméno. Známý byl např. jako František Johnson, Fr. Webb nebo Fr. Dormore.

V prosinci 1678 byl zatčen a ve Worcesteru křivě obviněn z účasti na spiknutí, pak vězněn a mučen v Londýně kvůli kněžskému stavu. Nakonec byl 22. 8. 1679 u Redhill, poblíž Worcesteru pověšen, pak natažen a rozčtvrcen. Před svou popravou u šibenice prohlásil: "Život obětuji na smír za své hříchy a za úspěch katolické věci. Prosím Boha, aby požehnal všem mým dobrodincům, přátelům a všem, o které jsem se jakýmkoliv způsobem jako kněz staral či měl starat."

Jako jeden ze čtyřiceti mučedníků Anglie a Walesu byl papežem Piem XI. v roce 1929 blahořečený a od papeže Pavla VI. roku 1970 kanonizován.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Regina ; Symphorianus (s. III/IV); Philippus Benizi (1285); Ioannes Wall (1679); Ioannes Kemble (1679); Bernardus /Dominicus/; Peroni (1694); Simeon Lukač (1964); Timotheus, m. Romæ (303); Iacobus Bianconi (1301); Timotheus de Monticulo (1504); Thomas Percy (1572); Gulielmus Lacey et Richardus Kirkman (1582); Elias Leymarie de Laroche (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.