Světci k nám hovoří...


blah. Simeon Lukač

Simeon Lukač

22. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1964

ŽIVOTOPIS

Narodil se 7. 7. 1893 v obci Starunya ležící v Ukrajinské oblasti Stanislaviv (dnešní Ivano-Frankivsk). Rodiče byli prostí rolníci, řeckokatolického vyznání. V roce 1913 nastoupil Simeon do semináře, ale studium přerušila válka. Na cestu ke kněžství mu v roce 1919 dopomohl stanislavský biskup Hryhorij Chomyszyn (pam. 28. 12.), který v semináři přednášel morálku.

V tajnosti byl Simeon Lukač vysvěcen na biskupa v dubnu 1945 pro řeckokatolickou církev, na Ukrajině pronásledovanou sověty. Papež Pius XII. ke konci r. 1945 veřejně vyjádřil solidaritu s touto pronásledovanou církví. Věznění ukrajinských biskupů odsoudil v encyklice Orientales omnes Ecclesias, kterou sověti vzápětí označili za protiruský dokument.

Mons. Simeon Lukač byl 26. 10. 1949 vyšetřován NKVD (Narodnyj komissariat vnutrennych děl, který řídil práci tajné policie v SSSR a stal se nástrojem Stalinových represí, čistek a útlaku) s neomezenou mocí a zakusil od ní mnoho útrap. Asi od února 1955 byl vězněm v táboře s velmi přísnou disciplinou, v Krasnojarsku, kde zemřel v 71 letech.

Blahořečený byl 27. 6. 2001 papežem Janem Pavlem II., mezi 27 řeckokatolickýni mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Regina ; Symphorianus (s. III/IV); Philippus Benizi (1285); Ioannes Wall (1679); Ioannes Kemble (1679); Bernardus /Dominicus/; Peroni (1694); Simeon Lukač (1964); Timotheus, m. Romæ (303); Iacobus Bianconi (1301); Timotheus de Monticulo (1504); Thomas Percy (1572); Gulielmus Lacey et Richardus Kirkman (1582); Elias Leymarie de Laroche (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.