Světci k nám hovoří...


sv. Zacheus

Zach, ep. Hierosolymitan

23. srpna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. II

ŽIVOTOPIS

Byl čtvrtým biskupem Jeruzalémské církevní obce po svatém apoštolu Jakubovi. Mezi jím a Zacheem byli biskupy Simeon a Justa. Biskup Zachee je u některých životopisců neopodstatněně ztotožňován se Zacheem z evangelia.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rosa de Lima (1617); Zach, ep. Hierosolymitan (s. II); Ioannes /Protasius/; Bourdon (1794); Constantinus Carbonell Sempere, Petrus Gelabert Amer et Raymundus Grimaltós Monllor* (1936); Ioannes Maria a Cruce (Marianus); García Méndez (1936); Franciscus Dachtera (1944); Abundius et Irenreus (s. inc.); Archelaus, cf. 23.8. (s. inc.); Cyriacus et Archelaus /m. apud Ostia Tiberina/ (s. inc.); Luppus (s. inc.); Claudius, Asterius et Neon (303); Flavianus, ep. Augustodunen. (s. V/VI); Eugenius, ep. Ardstraten. (s. VI); Florentinus Pérez Romero et Urbanus Gil Sáez (1936); Rosaria (Petra Maria Victoria); Quintana Argos et Seraphina (Emmanuela Iusta); Fernández Ibero (1936); Antonius de Hieracio, eremita (s. X)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.