Světci k nám hovoří...


blah. Jan García Méndez

Ioannes Maria a Cruce (Marianus); García Méndez

23. srpna, připomínka
Postavení:mučedník FSCI
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze zemědělské rodiny od Avily ve Španělsku. Narodil se 25. 9. 1891 jako první z 15 synů García Hernandez a Emeterie Mendez Grande. V mládí zatoužil vstoupit do řádu karmelitánů, ale protože byl pro nedostatečné zdraví odmítnut, zkusil to u dominikánů, avšak také neúspěšně. Teprve u řádu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova našel pochopení a bylo mu od řeholníků i biskupa v roce 1925 dovoleno začít noviciát v jejich konventu. Zároveň přijal jméno karmelitánského světce Jana od Kříže, které bylo voleno pro lásku a obdiv k němu. Současně s jeho jménem přijal i jméno Panny Marie.

Další rok se Janovy zdravotní problémy stupňovaly a jednalo se o tom, že bude muset opustit i tuto řeholní komunitu. Jan se však k Ježíšovu Srdci obrátil s prosbou o 10 let života, které chtěl prožít v důsledném zasvěcení Církvi. A stalo se jak si přál. Za deset let skrze mučednickou smrt dovršil svůj život. Jeho identifikaci ve společném hrobě umožnil křížek, který dostal při prvních řeholních slibech.

Jako kněz konventu Nejsv. Srdce Ježíšova měl poslání na škole v Puenta la Reina. Byl pokorný, oblíbený a jeho slova přinášela užitek.

Jednou navštívil katakomby a jakoby s touhou si nahlas povzdychl: "Bože můj, jak velikou milostí je mučednictví!" Té milosti se mu dostalo r. 1936.

Zatčen byl revolucionáři ve zdevastovaném kostele sv. Janů, Křtitele a evangelisty, poté co vyslovil hlasitý projev hrůzy nad svatokrádeží. Jeho přiznání ke kněžství přispělo k tomu že se stal vězněm číslo 476. Ve vězení své druhy povzbuzoval, snažil se jim pomáhat a vytrvale se modlil. Když mezi odsouzenými 23. 8. přečetli jeho jméno, odpověděl zvoláním: "Ať žije Kristus Král!" Před úsvitem byl zastřelen opakovanými ranami z pistole, neboť po první střelbě dál zněla jeho modlitba. Život a smrt Jana García je pro návštěvníky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Puenta la Reina podnětem k zamyšlení nad konečným smyslem života.

Blahořečený byl Janem Pavlem II. 11. 3. 2001 mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rosa de Lima (1617); Zach, ep. Hierosolymitan (s. II); Ioannes /Protasius/; Bourdon (1794); Constantinus Carbonell Sempere, Petrus Gelabert Amer et Raymundus Grimaltós Monllor* (1936); Ioannes Maria a Cruce (Marianus); García Méndez (1936); Franciscus Dachtera (1944); Abundius et Irenreus (s. inc.); Archelaus, cf. 23.8. (s. inc.); Cyriacus et Archelaus /m. apud Ostia Tiberina/ (s. inc.); Luppus (s. inc.); Claudius, Asterius et Neon (303); Flavianus, ep. Augustodunen. (s. V/VI); Eugenius, ep. Ardstraten. (s. VI); Florentinus Pérez Romero et Urbanus Gil Sáez (1936); Rosaria (Petra Maria Victoria); Quintana Argos et Seraphina (Emmanuela Iusta); Fernández Ibero (1936); Antonius de Hieracio, eremita (s. X)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.