Světci k nám hovoří...


blah. František Dachtera

Franciscus Dachtera

23. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1944

ŽIVOTOPIS

Pocházel z polské učitelské rodiny Leonida D. a Hilárie D., roz. Karnowské. Narodil se jim 22. 9. 1910 ve vesnici Salno ležící blízko Bydgoszcza. Měl více sourozenců, nejstarší bratr byl knězem přednášejícím v bohosloveckém semináři v Hnězdně. Seminář se stal i touhou Františka, který navštěvoval školu ve Wierzchucine Królewskom a od roku 1920 v Koronowe, kde se učil i latinu. Pokračoval v Bydgoszczi, kde v květnu 1928 na gymnáziu odmaturoval. Pak odešel za bratrem do semináře. Byl aktivním skautem a jezdil na tábory ještě ze semináře. Píše se o něm, že byl velmi oblíbený a úslužný.

Kněžské svěcení přijal 10. 6. 1933. Po primici nastoupil jako kaplan u Nejsv. Panny Marie v Inowroclawě. V roce 1935 začal působit v Bydgoszcze jako profesor náboženství na gymnáziu. O dva roky později se pustil do dálkového studia historie církve na lvovské universitě, které zakončil jako magistr. Od r. 1939 byl administrátorem v Lubowi u Hnězdna, ale hned byl povolán do armády jako kapitán a kurátor 62. pěšího pluku. Již 17. 9. padl u řeky Bzura do německého zajetí. Půl roku byl vězněn v Rothenburgu a pak, protože byl kněz, poslán přes vězení v Buchenwaldu do Dachau. Tam dostal číslo 31199 a musel těžce pracovat na táborových plantážích, přičemž byl často týrán.

V prosinci 1942 ho dostal jako pokusný materiál prof. Klaus Schlling a pseudomedicínskými zákroky ničil jeho zdraví. Prvně mu žloutenkou poničil ledviny a slezinu a pak ho nakazil malárií. Když se mu ji nepodařilo léčit, vrátil ho jako trosku do baráku s osvobozením od práce. František Dachtera tam přijal svátosti a pak byl usmrcen piroferovou injekcí a spálen v krematoriu.

Blahořečený byl 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II. mezi 108 polskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rosa de Lima (1617); Zach, ep. Hierosolymitan (s. II); Ioannes /Protasius/; Bourdon (1794); Constantinus Carbonell Sempere, Petrus Gelabert Amer et Raymundus Grimaltós Monllor* (1936); Ioannes Maria a Cruce (Marianus); García Méndez (1936); Franciscus Dachtera (1944); Abundius et Irenreus (s. inc.); Archelaus, cf. 23.8. (s. inc.); Cyriacus et Archelaus /m. apud Ostia Tiberina/ (s. inc.); Luppus (s. inc.); Claudius, Asterius et Neon (303); Flavianus, ep. Augustodunen. (s. V/VI); Eugenius, ep. Ardstraten. (s. VI); Florentinus Pérez Romero et Urbanus Gil Sáez (1936); Rosaria (Petra Maria Victoria); Quintana Argos et Seraphina (Emmanuela Iusta); Fernández Ibero (1936); Antonius de Hieracio, eremita (s. X)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.