Světci k nám hovoří...


sv. Marie Desmaisieres

Maria Michaela a Sanctissimo Sacramento Desmaisi

24. srpna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1865

ŽIVOTOPIS

Byla dcerou španělského hraběte Desmaisieres. Narodila se 1. 1. 1806 v Madridu. Otec měl vysokou vojenskou hodnost a její matka López de Dikastilo bývala dvorní dámou královny Marie Louisy. Marie Desmaisieres byla od dětství hloubavá, skromná a zbožná. Již v mládí založila společenství na podporu chudých a u kostela na ně vybírala. Přestože se nevyhýbala dvorním slavnostem, žila asketicky. Pod skvostnými šaty, odpovídajícími etiketě, nosila žíněný pás a čím častěji se zúčastňovala slavností, koncertů a divadel, tím více se bičovala. Své panenství zaslíbila Kristu a proto odmítala všechny nabídky k sňatku.

Pět let žila i s bratrem, který měl funkci vyslance, na dvoře francouzského krále Ludvíka Filipa. Poté nějaký čas dlela v Bruselu a po návratu do Madridu její pozornost upoutal stav osob ve špitálu. Zejména světem zkažené ženy, kterými už svět opovrhoval. Ujala se jich a zřídila pro ně útulek. Další péči o ně svěřila nejprve světským osobám, které se brzy ukázaly jako nevyhovující, proto k jeho správě a vedení přizvala francouzské řeholnice. Ani ty se však neosvědčily, proto se iniciativně chopila úkolu sama a založila družinu služebnic nejsvětější Svátosti a Lásky (Ancillarum ss. Sacramenti et Caritatis), s níž osobně o pobloudilé ženy pečovala a vedla je k životu z víry.

Sama byla stále více plná lásky a mateřsky pečovala o všechny své chovanky. Zároveň se zřekla všeho pozemského bohatství a volila chudobu mezi ostatními chudými. Ze strany příbuzných se jí dostalo výtek a musela překonávat mnoho obtíží. Sílu k úkolům, které na sebe Marie Michaela vzala, čerpala při adoraci před nejsvětější svátosti. Jejím přáním bylo, aby se sestry jejího společenství označovaly motivem monstrance na hábitu.

Jejímu dílu, které P. Antonín Klaret schvaloval, on také vyprošoval požehnání. Dalšího schválení společnosti a ústavu se jí dostalo 25. 4. 1858 v Toledu. Zakladatelka Marie Michaela od Nejsvětější svátosti, ve snaze vyžádat si u svatého stolce schválení nové kongregace, vypravila se r. 1865 na cestu do Říma. Zastihla ji však zpráva o řádění morové nákazy ve Valencii a proto se rozhodla nejprve pomoci v ošetřování postižených. S velkou láskou o tyto nemocné pečovala, ale nákaza postihla i ji a ona 24. srpna ve Valencii zemřela.

K papežskému schválení kongregace pak došlo 24. listopadu následujícího roku. Marie Michaela od nejsvětější svátosti byla blahořečená 7. 6. 1925 papežem Piem XI. a jím 3. 4. 1934 i kanonizována.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bartholom, Apostolus ; Audœnus (684); Ioanna Antida Thouret (1826); (1856); Maria Michaela a Sanctissimo Sacramento Desmaisi (1865); (Maria ab Incarnatione /Maria Vincentia/; Rosal*) (1886); Maximianus Binkiewicz (1942); Ceslaus Jóżwiak, Eduardus Kazmierski (1942); Miroslavus Bulesić (1947); Georgius Limniota (ca. 730); Andreas Fardeau (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.