Světci k nám hovoří...


blah. Maximián Binkiewicz

Maximianus Binkiewicz

24. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se 21. 2. 1908 v polské vesnici Žarnowec, ležící severně od Miechowa, manželům Romanu a Stanislavě (roz. Czubasiewiczové). Byl slabého a křehkého zdraví, takže rodiče měli obavu o jeho život a připravili ho k 1. sv. přijímání poněkud dříve. Po přijetí Krista se jeho zdravotní stav velmi výrazně zlepšil, takže mohl mezi děti a chodit do školy.

Gymnázium začal navštěvovat v Pilici, pokračoval v Krakově a odmaturoval v červnu 1926 v Olkusz. Téhož roku vstoupil v Krakově do nově otevřeného semináře. Zároveň se vzdělával i na Jagellonské universitě. Kněžské svěcení přijal na Jasné Hoře, udělené čenstochovským ordinářem. Poté se vrátil do semináře jako prefekt, získal titul magistra a působil jako profesor náboženství na středních školách v Sonowci. Početní socialisté a liberálové vystupovali proti nauce, kterou podával a ztěžovali jeho působení.

Kratší dobu učil náboženství ve Wieluni, kde byl rektorem. Založil "Kruh katolické inteligence," vynikal horlivostí jako kazatel a byl považován za autoritu mezi pedagogy. Ve Wieluni se dočkal začátku války i bombardování města. Poté co farář z Konopnice byl uvězněn, převzal jeho farnost. Od nového uspořádání hranic začalo být duchovenstvo pod dozorem a každou chvíli byl někdo zatčen. Pro P. Maximiána Binkiewiczkého přišli 6. 10. 1941 a dopravili ho do záchytného tábora v Konstantynowe blízko Lodže, odtud po třech týdnech do Dachau, kde se stal číslem 28450. Přes velmi tvrdý život, plný krutostí ze strany dozorců, udržoval si vnitřní klid modlitbou a stravou přispíval starším spolubratrům při nošení těžkých kotlů. Zato byl napomínán bitím. Při nesení kotle 23. 7., došlo dozorcem ubikace k nejhoršímu napadení, na jehož následky Maximián Binkiewicz druhého dne zemřel. Mezi vězni měl pověst svatého kněze.

Blahořečený byl papežem Janem Pavlem II. ve Varšavě 13. 6. 1999 mezi 118 polskými mučedníky II. světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bartholom, Apostolus ; Audœnus (684); Ioanna Antida Thouret (1826); (1856); Maria Michaela a Sanctissimo Sacramento Desmaisi (1865); (Maria ab Incarnatione /Maria Vincentia/; Rosal*) (1886); Maximianus Binkiewicz (1942); Ceslaus Jóżwiak, Eduardus Kazmierski (1942); Miroslavus Bulesić (1947); Georgius Limniota (ca. 730); Andreas Fardeau (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.