Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie del Tránsito Cabanillas

Maria a Transitu Iesu Sacramenti Cabanillas, virgo

25. srpna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1885

ŽIVOTOPIS

Jako Argentinka španělského původu se narodila 15. 8. 1821 v Santa Leocadii (dnešním Carlos Paz) patřící ke Córdobě v Jižní Americe. Z jedenácti dětí Filipa Cabanillas a Františky Antonie Luján Sánchez přišla na svět třetí. Tři sourozenci jí v dětském věku zemřeli, jeden bratr se stal knězem a tři sestry řeholnicemi.

Vzdělání Marie získávala od soukromých učitelů a pak v koleji sv. Terezie v Córdobě. V roce 1850 jí zemřel otec a matka s dětmi se přestěhovala do Córdoby ke kostelu San Roquea. Po smrti matky v roce 1858 vstoupila Marie do třetího řádu sv. Františka. K terciářskému slibu, skládanému v následujícím roce, připojila slib trvalého panenství. Vedla asketický život a modlila se za poznání svého místa v církvi. Zabývala se myšlenkou založení kongregace věnující se výchově chudých a opuštěných dětí. Ale pak si zvolila klášter karmelitek v Buenos Aires. Jenže nebyl tím pravým místem pro ni. Ze zdravotních důvodů musela po roce odejít, stejně jako později z kláštera sester Navštívení Panny Marie v Montevideu.

V té době Matilda Prresová zakládala v Argentině novou kongregaci, tak se s ní Marie hned kontaktovala. Ve svých představách se ale rozcházely a Marie se tedy vrátila ke svému původnímu plánu. Se stanovami i překonáváním překážek jí pomohl františkán P.Porrec. Její kongregace oficiálně založená 8. 12. 1878 měla poněkud delší název: "Sester terciářek františkánských misionářek Argentiny." Tři sestry s Marií, která si dala jméno "Marie del Tránsito de Jesús Sacramentado" (- překládané jako Marie od eucharistického Ježíše) složily slib 2. 1. 1879. Postupem času přibývaly další sestry i domy. Zakladatelka Marie přispívala k růstu díla svým životem modlitby a oběti, které považovala za velmi důležité. Kontemplativní život s důvěrou v Ježíše jí dělaly pokornou, trpělivou a překypující láskou, takže pro spolusestry byla nejlepší matkou a přítelkyní.

Zemřela 25. 8. 1885 ve věku 64 let, po šesti letech horlivé práce v nové kongregaci.

Blahořečena byla papežem Janem Pavlem II. 14. 4. 2002 v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Benedictus, Ioannes (1003); Ludovicus, Tex Galliæ IX (1270); Iosephus de Calasanz (1648); Genesius, m. Arelate (asi kolem r. 286); Menas (552); Aredius (591); Gregorius, ep. Ultraiecten (775); Thomas Cantelupe (1282); Paulus Ioannes Charles (1794); Maria a Transitu Iesu Sacramenti Cabanillas, virgo (1885); (Methodius Dominicus Trčka*) (1959); Aloysius Urbano Lanaspa (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.