Světci k nám hovoří...


blah. Rogerius Cadwallador

Rogerius Cadwallador

27. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1610

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1568 ve Stratton Sugwas u Herefordshire v Anglii. Asi ve 22 letech odešel studovat do Remeše ve Francii. Stal se tam 21. 9. 1591 podjáhnem a následujícího února 1592 jáhnem. Téhož roku pokračoval ve studiu na anglické vysoké škole ve Valladolidu ve Španělsku a v dalším roce přijal kněžské svěcení. Následujícího roku 1594 po velmi úspěšném dokončení studia řečtiny se vrátil do Anglie. Po 16 let v Herefordshire vykonával pastorační službu pronásledovaným katolíkům. Ze všech sil se snažil pomáhat chudým. Pracoval také na řeckých překladech Otců syrských pouští a dalších duchovních textů, při nichž se osvědčila jeho mimořádná znalost jazyků. V červnu 1605 byl odhalen, ale k jeho uvěznění došlo až o velikonocích roku 1610. Vyslýchán byl anglikánským biskupem Dr. Robertem Bennetou, který jej poslal do hereforordského žaláře. Tam mu byly dány okovy a zůstal spoután řetězy až do převedení do leominsterské věznice. Těžká železa, k nimž byl poután, mu na této cestě směl pomáhat nést jeden mladík. Nový žalářník s ním jednal s největší krutostí. Byl odsouzen k pověšení a čtvrcení za živa. Jeho mučení je popsáno u Challonera. Po dlouhém natahování následovalo odřezávání s otevřením břicha, mučení které znamenalo velmi bolestnou smrt.

Blahořečený byl 22. 11. 1987 v Římě papežem Janem Pavlem II. mezi 84 anglickými mučedníky. Při jejich beatifikaci papež vyzval k modlitbě, aby krev těchto mučedníků vyléčila rozdíly mezi křesťany a stejně děkoval za pokrok anglikánům i katolíkům.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Monica, m. s. Augustini (387); Rufus, m. Capuæ (III/IV); Pœmen (s. IV/V); Cæsarius, ep. Arelaten. (542); Gebhardus (995); Amadeus (1159); Rogerius Cadwallador (1610); David Lewis (1679); Ioannes Baptista de Souzy et Udalricus /Ioannes Baptista/ Guillaume (1794); Dominicus a Matre Dei Barberi (1849); Maria a Columna Izquierdo Albero, virgo (1945); Ioannes, ep. Papien. (ca.825); Mannea (ca. s. IV); Marcellinus, Mannea (ca. s. IV); Petrus, miles (ca. s. IV); Serapion, clericus (ca. s. IV); Narnus (s. IV); Licerius (ca. 540); Guarinus, ep. Sedunen. (1150); Angelus Conti (1312); Antonius a Sancto Francisco (1627); Caius Jiyemon, . (1627); Francisca, m. Nagasakii (1627); Franciscus Kuhioye, . (1627); Franciscus Kurobioye, . (1627); Gaspar Vaz (1627); Lucas Kiyemon (1627); Ludovicus Matsuo Soyemon (1627); Magdalena Kiyota, . (1627); Maria Vaz (1627); Martinus Gómez, . (1627); Michael Kizayemon, . (1627); Ferdinandus González A (1936); Raymundus Martí Soriano (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.