Světci k nám hovoří...


sv. Pamachius

Pammachius

30. srpna, připomínka
Postavení:senátor
Úmrtí:410

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Římě kolem roku 345. Stal se senátorem a později se oženil s dcerou sv. Pavly. Po třech letech ovdověl a začal se věnovat studiu. Je uváděno jeho přátelství se sv. Jeronýmem i rozpory v jejich názorech na sňatek a Origenovo učení. Ve dvou dopisech ho Jeroným upozorňoval, že používá ostrý jazyk. Vynikl však v horlivosti pro víru a štědrostí k chudým. Na dobročinnost věnoval celý svůj majetek. Společně se sv. Fabiolou zřídil v Portu nemocnici a ubytovnu pro poutníky. Svůj dům na pahorku Caelio přebudoval v kostel, jehož základy se našly pod kostelem sv. Jana a Pavla.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fiacrius (asi 670); Felix et Adauctus (asi 304); Pammachius (410); Bononius (1026); Margarita Ward (1588); Richardus Leigh, Eduardus Shelley* (1588); Alaphridus Hildephonsus Schuster (1954); Didacus Ventaja Milán et Emmanuel Medina Olmos (1936); Eustachius van Lieshout (1943); martyres Coloni (399); Agilus (ca. 650); Fantinus iunior, eremita (s. X); Petrus, solitarius (ca. 1050); Ioannes Iuvenalis Ancina (1604); Maria Rafols (1853); Ioachim (Iosephus); Ferrer Adell (1936); Vincentius Cabanes Badenasw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.