Světci k nám hovoří...


titularis basilicæ in Urbe

titularis basilicæ in Urbe

sv. Sabina

Sabina, titularis basilicæ in Urbe

29. srpna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:s. inc (basilicæ: eccl. cond. aa. 422-432)
Patron:Říma; dětí

ŽIVOTOPIS

Dnešní památka svaté Sabiny souvisí s jí zasvěcenou basilikou na Aventinu v Římě, která jí získala velkou proslulost. Je to den její poutní slavnosti.

Podle legendy byla vdovou po údajném vojenském veliteli Valentinovi. Ač Sabina Krista neznala, žila čestně a chudým prokazovala mnoho dobrodiní. Za služku přijala sirotka Serapii, která byla ctnostnou křesťankou a pomohla jí na cestu víry. Od sv. křtu Sabina zahrnovala Serapii mateřskou láskou a obě žily ve velké zbožnosti, která se římským pohanům nelíbila. Viděli, jak služka změnila život své paní a zařídili, že Serapie byla předvedena k soudu. Sabina ji prý nechtěla opustit a doprovázela ji až před Berilluse. Ten jí vytkl, že se nechala ovlivnit služkou a nepamatovala na to, z jakého je rodu, a propustil je. Pro služku přišli třetí den a když nechtěla obětovat, údajně ji sťali. Asi po měsíci soudce Elpídius odsoudil k popravě mečem i Sabinu. P. Fr. Ekert, z jehož textu je čerpáno, uvádí, že ostatky obou byly asi roku 430 přeneseny do římské basiliky, jejiž posvěcení je tímto svátkem připomínáno.

Datum Sabininy smrti martyrologium neuvádí, podle Ekerta aj. bylo její úmrtí za panování císaře Hadriána. Jsou doměnky, že mohlo jít o r. 126.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

passio Ioannes Baptista; Sabina, titularis basilicæ in Urbe (s. inc (basilicæ: eccl. cond. aa. 422-432)); Sebbus (ca. 693); Medericus (ca. 700); Ioannes de Perusia et Petrus de Saxoferrato (1231); Bronislava (1259); Edmundus Ignatius Rice (1844); Maria a Cruce /Ioanna/; Jugan (1879); Dominicus Jędrzejewski (1942); Teresia Bracco (1944); Sancia /Ioannina/ Szymkowiak, virgo (1942); Euphrasiea Eluvathingal (1952); Adelphus (s. V); Victor. reclusus. (ca. s. VII); Richardus Herst (1618); Ludovicus Vulfilacius Huppy (1794); Constantinus Fernández Álvarez (1936); Franciscus Monzón Romeo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.