Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle


sv. Vincenc Maria Strambi
Vincentius Maria Strambi

1. ledna, připomínka
Postavení:biskup CP
Úmrtí:1824

ŽIVOTOPIS

Narodil se na Nový rok 1745 v Civitavecchia, poblíž Říma. Ve 23 letech byl sv. Pavlem od Kříže přijat za člena kongregace passionistů. Zprvu působil v Umbrii a u Neapole. Úspěšně šířil víru a mnohé mladé muže přivedl ke kněžskému povolání. Stal se provinciálem a generálním konsultorem svého řádu. V roce 1801 jej papež Pius VII. jmenoval biskupem v Maceratě-Tolentinu. Od mládí mu ležely na srdci potřeby chudých a jako biskup se hodně uskrovňoval, aby je mohl více podporovat. Dal také postavit sirotčinec. Jeho heslem bylo: "Passio Domini." V letech 1804-1814 byl Napoleonem I. vypovězen do Novary, protože odmítl přísahu věrnosti pro věrnost papeži. V posledním roce života složil pro pokročilý věk břímě biskupského úřadu, které nesl s velkou odpovědností a pečlivostí. Z pokynu papeže Lva XII., jenž jej povolal za svého rádce, byl ubytován na Kvirinalu, avšak po 40 dnech zemřel, v den svých 79 narozenin.

V roce 1925 byl blahořečen a r. 1950 kanonizován.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iosephus Maria Tomasi (1713); Vincentius Maria Strambi (1824); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský