Světci k nám hovoří...


blah. Mederik

Medericus

29. srpna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:ca. 700

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Autun ve Francii. Již jako třináctiletý měl zájem vstoupit do blízkého benediktinského kláštera sv. Martina. Později se stal knězem a opatem. Atributy pout i vyobrazení s vězni ukazují na to, že jim pomáhal. Nějakou dobu také žil jako poustevník v jednom lese poblíž Autun. V pokročilém věku vykonal s Frodulfem pouť do Paříže ke hrobu sv. Germana (pam. 28. 5.). Na předměstí Paříže v Neustria se rozhodl žít jako reklus v malém uzavřeném přístěnku či cele u kaple sv. Petra. Po tři roky tam žil životem modlitby a zemřel následkem bolestivého onemocnění. Na tomto místě byl postaven chrám, do něhož byly r. 884 uloženy Mederikovy ostatky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

passio Ioannes Baptista; Sabina, titularis basilicæ in Urbe (s. inc (basilicæ: eccl. cond. aa. 422-432)); Sebbus (ca. 693); Medericus (ca. 700); Ioannes de Perusia et Petrus de Saxoferrato (1231); Bronislava (1259); Edmundus Ignatius Rice (1844); Maria a Cruce /Ioanna/; Jugan (1879); Dominicus Jędrzejewski (1942); Teresia Bracco (1944); Sancia /Ioannina/ Szymkowiak, virgo (1942); Euphrasiea Eluvathingal (1952); Adelphus (s. V); Victor. reclusus. (ca. s. VII); Richardus Herst (1618); Ludovicus Vulfilacius Huppy (1794); Constantinus Fernández Álvarez (1936); Franciscus Monzón Romeo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.