Světci k nám hovoří...


blah. Dominik Jędrzejewski

Dominicus Jędrzejewski

29. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se 4. 8. 1886 v Kowal u Wloclawku v Polsku. Byl šestým dítětem Ondřeje a Kateřiny, roz. Zakrzewské. Po základní škole odešel studovat do Dzialoszne a v 16 letech nastoupil do učitelského ústavu v Lęczyci. Pro účast na bojkotu ruské školy se musel po třech letech vrátit domů. V následujícím roce 1906 v Kaliszi odmaturoval a ve Wloclawku začal studovat teologii.

Kněžské svěcení přijal 18. 6. 1911. Byl kaplanem v Zadzime u Sieradza, v Poczesné a od r. 1917 u Panny Marie v Kaliszi. Zde působil i jako vězeňský kaplan. Asi roku 1920 nastoupil v Turku na gymnásiu jako profesor náboženství. Ve škole byl velmi oblíbený, ale ze zdravotních důvodů ji opustil. Aby se mohl více šetřit, dostal vesnickou farnost Kokanine. Jeho onemocnění si však v r. 1927 vyžádalo odoperování postižené ledviny. Zotavil se a byl ustanoven farářem v Gos-lawiciach.

Na tomto místě byl 26. 8. 1940 zatčen gestapem. Nějakou dobu vězněn v Sachsenhausenu, odkud byl transportován do Dachau. Tam dostal číslo 22843 a musel konat vyčerpávající práce jako kopáč a na plantážích. Biskup Fr. Korszyňski popsal jeho vynikající vlastnosti, pokoru a dobrotu, která z něj přímo vyzařovala.

Velitel tábora mu nabídl propuštění na svobodu, pokud podepíše rezignaci z kněžské činnosti. On ale věrnost ke kněžským povinnostem nebyl ochoten za svobodu vyměnit. Dozorci se proto postarali, že při práci zemřel vyčerpáním a nechali ho dopravit do krematoria.

Papež Jan Pavel II. ho blahořečil 13. 6. 1999 ve Varšavě, při své sedmé apoštolské cestě, mezi 108 mučedníky z doby II. světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

passio Ioannes Baptista; Sabina, titularis basilicæ in Urbe (s. inc (basilicæ: eccl. cond. aa. 422-432)); Sebbus (ca. 693); Medericus (ca. 700); Ioannes de Perusia et Petrus de Saxoferrato (1231); Bronislava (1259); Edmundus Ignatius Rice (1844); Maria a Cruce /Ioanna/; Jugan (1879); Dominicus Jędrzejewski (1942); Teresia Bracco (1944); Sancia /Ioannina/ Szymkowiak, virgo (1942); Euphrasiea Eluvathingal (1952); Adelphus (s. V); Victor. reclusus. (ca. s. VII); Richardus Herst (1618); Ludovicus Vulfilacius Huppy (1794); Constantinus Fernández Álvarez (1936); Franciscus Monzón Romeo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.