Světci k nám hovoří...


blah. Terezie Bracco

Teresia Bracco

29. srpna, připomínka
Postavení:mučednice čistoty
Úmrtí:1944

ŽIVOTOPIS

Narodila se 28. 2. 1924 v Santa Giulia di Dego, v diecézi Acqui v severní části Italie, do chudé, ale zbožné rodiny. Měla devět bratrů, dva z nich ale brzy zemřeli. Rodiče se s dětmi každý večer modlili růženec a některá ze starších dívek četla z Bible. Terezie prokazovala velkou úctu Panně Marii písněmi i modlitbou. Do farního kostela docházela několik kilometrů každé ráno na mši svatou a po ní setrvávala v adoraci uchvácena tajemstvím, které ji formovalo. Za rychlého dospívání začala usilovně pracovat, cvičila se v pokoře a v sebeovládání svých slov. Půjčovala si duchovní literaturu a v době přípravy na biřmování se jí ze světců zalíbil Dominik Savio, zejména pro slova: "Lepší smrt než hřích."

Od podzimu 1943 se v lesích u Acqui skrývali partizáni. U Santa Giulia došlo 24. 7. 1944 k boji mezi nimi a Němci. Druhý den se Němci pro utrpěnou porážku přišli mstít sedlákům, o nichž se domnívali, že spolupracovali s partyzány. Na bezbranné vesničany přišli znovu 28. 8. Stříleli a drancovali. Přitom si vybrali tři nejhezčí dívky. Jeden odtáhl Terezii Braccovou do lesa a pokoušel se jí znásilnit. Ta se usilovně bránila s opakováním oblíbených Dominikových slov. Voják ji proto dvěma ranami z pistole zastřelil. Bylo jí 22 let.

Při blahořečení této mučednice čistoty 24. 5. 1998 papež Jan Pavel II. připomněl, že její odvážný postoj byl důsledkem nezlomné vůle zachovat věrnost Kristu ve shodě s rozhodnutím, které nejednou vyslovila. Když jí ve vesnici říkali, co jiné dívky postihlo od vojáků, bez zaváhání odpověděla: "Volím smrt než zneuctění." A papež dále mladým připomenul, aby se "od ní učili víře potvrzované v každodenním životě, morální soudržnosti, která nezná kompromisy a odvaze obětovat - je-li to zapotřebí - i život na obranu hodnot, které mu dávají smysl."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

passio Ioannes Baptista; Sabina, titularis basilicæ in Urbe (s. inc (basilicæ: eccl. cond. aa. 422-432)); Sebbus (ca. 693); Medericus (ca. 700); Ioannes de Perusia et Petrus de Saxoferrato (1231); Bronislava (1259); Edmundus Ignatius Rice (1844); Maria a Cruce /Ioanna/; Jugan (1879); Dominicus Jędrzejewski (1942); Teresia Bracco (1944); Sancia /Ioannina/ Szymkowiak, virgo (1942); Euphrasiea Eluvathingal (1952); Adelphus (s. V); Victor. reclusus. (ca. s. VII); Richardus Herst (1618); Ludovicus Vulfilacius Huppy (1794); Constantinus Fernández Álvarez (1936); Franciscus Monzón Romeo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.