Světci k nám hovoří...


blah. Richard Leigh a 4 spolumučedníci

Richardus Leigh, Eduardus Shelley*

30. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1588

ŽIVOTOPIS

Společně Markétou Ward byli blahořečeni 15. 12. 1929 papežem Piem IX. a s ní jsou i připomínáni jako angličtí spolumučedníci.

Richard Leigh, uváděný i jménem R. Garth, narodil se v r. 1561 v Cambridgeshire v Anglii. Studoval v Remeši a v Římě, kde v únoru 1586 přijal kněžské svěcení. Do Anglie se v roce 1586 vrátil jako misionář. V témže roce byl v Londýně zatčen a pro věrnost katolické církvi vypovězen. Od svého povolání a působení v Londýně se však nedal odradit. Vrátil se, ale v červnu 1588 byl podruhé zajat a jako misionář vězněný v Toweru v Londýně. Umučen byl 30. srpna.

Eduard Shelley se narodil r.1530 v Sussexu v Anglii. Byl zatčen v dubnu 1584 pro vlastnění zakázané knihy My Lord Leicesterův Commonwealth a souzen, že jako laik pomáhal kněžím a poskytl jim úkryt. Za to skončil o čtyři roky později na šibenici v Tyburnu.

S ním byl popraven Richard Martin, pocházející ze Shropshire. Studoval v Broadgates Hall a Oxfordu. Pak byl uvězněn a odsouzen za poskytnutí úkrytu misionáři.

Dalším popraveným byl John Roche, pocházející z Irska, uváděný též jménem J. Neele, který napomohl uniknout odsouzenému knězi F. Richardovi Watsonovi, když výměnou šatů zmátl jeho pronásledovatele. Byla mu před smrtí přislíbena svoboda, požádá-li o královské odpuštění se slibem, že bude navštěvovat jen kostely církve jejího veličenstva. Odpověděl, že ničím veličenstvo neurazil a chodit do protestantského kostela by bylo proti jeho svědomí.

Čtvrtým pro víru popraveným laikem byl Richard Lloyd.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fiacrius (asi 670); Felix et Adauctus (asi 304); Pammachius (410); Bononius (1026); Margarita Ward (1588); Richardus Leigh, Eduardus Shelley* (1588); Alaphridus Hildephonsus Schuster (1954); Didacus Ventaja Milán et Emmanuel Medina Olmos (1936); Eustachius van Lieshout (1943); martyres Coloni (399); Agilus (ca. 650); Fantinus iunior, eremita (s. X); Petrus, solitarius (ca. 1050); Ioannes Iuvenalis Ancina (1604); Maria Rafols (1853); Ioachim (Iosephus); Ferrer Adell (1936); Vincentius Cabanes Badenasw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.