Světci k nám hovoří...


biskup Didak Ventaja

biskup Didak Ventaja

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Didak Ventaja Milán a Emanuel Medva Olmos

Didacus Ventaja Milán et Emmanuel Medina Olmos

30. srpna, připomínka
Postavení:biskupové a mučedníci
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Didak Ventaja Milán se narodil 22. 6. 1880 v Ohanes a stal se biskupem v Almerii. Druhý, Emanuel Medva Olmos se narodil 9. 8. 1869 v Lanteire a stal se biskupem v Guadixe.

Oba španělští biskupové byli za občanské války v roce 1936 v Andalúzii uvězněni. Ve vězení se setkali se sedmi školskými bratry.

Otec Didak i Emanuel byli vždy horliví pastýři, často navštěvovali své farnosti, aby posilovali věřící ve víře, zejména v současném nebezpečném období. Revoluční vedení prý navrhovalo biskupu Didaku Ventajovi útěk, on však zůstal věrně při svěřeném stádu. Když nadešla chvíle, aby obětoval svůj život, řekl vrahům: "Ať vám Bůh odpustí, jako i já odpouštím. Kéž by to byla poslední krev, kterou proléváte."

Biskup Emanuel Medva, jak uvedl očitý svědek, řekl vrahům těsně před smrtí: "Neučinili jsme nic, za co bychom si zasloužili smrt. Přesto však vám odpouštím, tak jako Bůh odpustil nám. Kéž by to byla poslední vylitá krev v Almerii."

V noci z 30. na 31. 8. biskupy a jejich společníky postupně vyváděli z vězení a stříleli. Martyrologium z nich připomíná 31. 8. další tři: Edmigia Primo Rodríguez, Amalia Zariquiegui Mendoza a Valeria Herrero Martínez, zřejmě zastřelené po půlnoci. Zbývající dva zastřelili 8. 9. a poslední dva z 12. na 13. 9. Papež Jan Pavel II. všechny společně blahořečil 10. 10. 1993.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fiacrius (asi 670); Felix et Adauctus (asi 304); Pammachius (410); Bononius (1026); Margarita Ward (1588); Richardus Leigh, Eduardus Shelley* (1588); Alaphridus Hildephonsus Schuster (1954); Didacus Ventaja Milán et Emmanuel Medina Olmos (1936); Eustachius van Lieshout (1943); martyres Coloni (399); Agilus (ca. 650); Fantinus iunior, eremita (s. X); Petrus, solitarius (ca. 1050); Ioannes Iuvenalis Ancina (1604); Maria Rafols (1853); Ioachim (Iosephus); Ferrer Adell (1936); Vincentius Cabanes Badenasw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.