Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Ludvíka Albetroni
Ludovica Albertoni

31. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice OSCI
Úmrtí:1533

ŽIVOTOPIS

Narodila se roku 1474 v Římě. Tatínek Štefan jí brzy zemřel a maminka se znovu vdala. Mládí trávila u příbuzných a ve 20 letech ji provdali za ovdovělého otce tří dcer, i když sama měla přání zcela jiné. Po 12 letech ovdověla a teprve tehdy se uskutečnila její touha stát se klariskou třetího řádu. Konala skutky milosrdenství, navštěvujíce chudé a nemocné. Pro chudé dívky vyhledávala práci a když vstupovaly do manželství, dávala jim věno. Svou štědrostí se sama octla v chudobě, ale nepřestávala pomáhat, radit, pečovat o nemocné. Prožívala hluboké mystické extáze a měla dar zázraků a předpovídání.

Od roku 1671 je uctívána jako blahoslavená.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Marcella, vidua romana (410); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV); Ludovica Albertoni (1533); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (ca. 250); Metranus (ca. 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV); Abraham, ep. Arbelen (345); M (ca. 626); Iulius, presb (s. IV in.); Waldus (s. VII); Eusebius, eremita (884)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský