Světci k nám hovoří...


blah. Jan de Perugia a Petr de Saxoferrato

Ioannes de Perusia et Petrus de Saxoferrato

29. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci OFM
Úmrtí:1231

ŽIVOTOPIS

Oba pocházeli z Itálie. Jan z Perugie se stal knězem a zvolil si františkánský řád, který zatoužil šířit v aragonském království. Jeho druhem se stal františkánský bratr Petr de Saxoferrato. Společně se vydali do Hispánie (dnes Španělsko), kde si za své působiště zvolili město Teruel, do kterého přišli v roce 1220. Jejich františkánská dobrotivost s pokorným postojem jim pomáhaly získávat náklonnost téměř všech lidí. Oba se na předním místě snažili o službu nemocným.

Z Teruel navštěvovali okolní města a vesnice a svou kazatelskou činnost spojovali s modlitbami a láskyplnou charitativní službou. S horlivostí usilovali o obracení saracénů na víru v Krista. Na podzim r. 1228 přišli hlásat Boží slovo do Valencie. Zde byli zajati a údajně za přítomnosti krále Zeita vyslýcháni. S odvahou poukazovali na pravdy křesťanské víry, které však věznitelé odmítli přijmout. Ve vězení byli mučeni a veřejně nad nimi vynesen rozsudek bolestné smrti. Po bičování byla Petrovi rozseknuta hlava a o Janově smrti se ujistili mečem.

Blahořečeni byli 23. 7. 1723 papežem Benediktem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

passio Ioannes Baptista; Sabina, titularis basilicæ in Urbe (s. inc (basilicæ: eccl. cond. aa. 422-432)); Sebbus (ca. 693); Medericus (ca. 700); Ioannes de Perusia et Petrus de Saxoferrato (1231); Bronislava (1259); Edmundus Ignatius Rice (1844); Maria a Cruce /Ioanna/; Jugan (1879); Dominicus Jędrzejewski (1942); Teresia Bracco (1944); Sancia /Ioannina/ Szymkowiak, virgo (1942); Euphrasiea Eluvathingal (1952); Adelphus (s. V); Victor. reclusus. (ca. s. VII); Richardus Herst (1618); Ludovicus Vulfilacius Huppy (1794); Constantinus Fernández Álvarez (1936); Franciscus Monzón Romeo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.