Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Benild (Petr) Romançon

Benildus /Petrus/ Romançon

13. srpna, připomínka
Postavení:učitel, řeholník FSC
Úmrtí:1862
Patron:učitelů
Atributy:katechismus, žáci

ŽIVOTOPIS

Narodil se 14. 6. 1805 v Thuretu ve Francii a byl pokřtěn jménem Petr Romançon. Ve škole vynikal nadáním. Ve 14 letech vstoupil mezi Školské bratry sv. Jana de la Salle a 10. 2. 1820 začal noviciát s novým jménem Benildus. Stal se velmi dobrým učitelem a úspěšně působil na více školách. V Saugues na jihu Francie založil r. 1841 školu, kterou vedl do konce života. Zemřel v 57 letech.

Blahořečený byl 4. 4. 1948 papežem Piem XII. a kanonizován 29. 10. 1967 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pontianus et Hippolytus (asi r. 236); Cassianus, m. in Flaminia (ca. 300); Radegundis (587); Maximus Confessor (662); Ioannes Berchmans (1621); Gertrudis, abbatissa Altenbergen (1297); Benildus /Petrus/ Romançon (1862); Secundinus Maria Ortega García et XIX socii (1936); Modestus García Martí (1936); Iacobus Gapp (1943); Marcus de Aviano /Carolus Dominicus/ Cristofori (1699); Antiochus, ep. Lugdunen. (ca.500); Vigbertus (ca. 739); Patricius O'Healy et Connus O'Rourke (1579); Gulielmus Freeman (1595); Petrus Gabilhaud (1794); Ioannes Agramunt (1936); Iosephus Bonet Nadal (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.