Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Jenovéfa Pařížská
Genovefa, virgo in Gallia

3. ledna, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:ca. 500
Patron:města Paříže
Atributy:K jejím atributům vedle svíce patří i malý ďáblík, který ji zháší a anděl, pohár či nádoba z níž napojila dělníky při stavbě kostela, případně měch, ovoce, vřeteno, může mít i knihu..

Sv. Jenovéfa bývá zobrazována i jako pastýřka.

ŽIVOTOPIS

V 15 letech složila slib panenství a žila v kajícnosti v Paříži u své kmotřenky. Od 15 do 50 let jedla pouze 2x týdně, a to ječný chléb s medem. Noc ze soboty na neděli vždy probděla na modlitbách. Onemocněla a mívala vidění, pro které kolem ní vznikalo plno pomluv. Těch ji zbavil, při návštěvě Paříže, sv. biskup German. Jenovéfa se uzdravila, získala vážnost a slovem i příkladem šířila zbožnost a lásku ke Kristu. Když s velkým vojskem surový král Hunů Attila zamířil na Paříž, Jenovéfa vyšla ze své samoty, svolala ženy a na její výzvu se společně modlily, postily a činily pokání. Mužům domluvila, aby zůstali ve městě, a díky jí byli obyvatelé Paříže zachráněni. Za obléhání Paříže Chlodvíkem I. zachránila město podruhé, tentokrát od hladu, když se po Seině vrátila s 11 loděmi obilí, které na své záchranné výpravě vyžebrala. Mnoha vězňům vyprosila svobodu a skutky milosrdenství konala i mimo Paříž. Je o ní psáno, že uzdravovala nemocné, chudých se ujímala proti utiskovatelům, zabraňovala násilí a stavěla hráze mravní zkaženosti.

V jednom jejím životopise je jmenováno 12 ctností, které si pro boj se zlem zvolila za své společnice, a to: víru, moudrost, zdrženlivost, trpělivost, velkodušnost, odvahu, prostotu, nevinnost, mírumilovnost, přísnost k sobě, mravní čistotu a pravdu. Je to i dobrý návod pro nás.

Vyobrazuje se se svící v ruce, neboť ta je symbolem oběti, hoří a shoří ve službě druhým. K její svíci se pojí i legenda, podle které jí byla v ruce rozsvícena andělem. Svým vstáváním k modlitbě za hříšné město dává aktuální příklad.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nomen sanctissimum Iesu;; Genovefa, virgo in Gallia (ca. 500); Gordius (304); Cyriacus Elias Chavara (1871); Antherus Pp (236); Daniel, diaconus (ca. 304); Florentius, ep. Viennen. (post 377); Theogenes, m. Parii (320); Theonas, m. in Bithynia (ca. 304); Theopemptus et Theona (ca. 304)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský