Světci k nám hovoří...


sv. Bertulf

Bertulfus

19. srpna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:639

ŽIVOTOPIS

Pocházel z frankské šlechty a je uváděný jako příbuzný biskupa Arnulfa z Metz, kterému vděčil za svou víru. V Luxeuil vstoupil r. 620 do benediktinského řádu. Zde od sv. Eustasia přijal kněžské svěcení. Pak odešel do Bobbio v Itálii a po úmrtí Attala byl r. 627 v tamním klášteře zvolen opatem. Dbal na dodržování přísných řádových pravidel a vynikl charismem uzdravování. Od papeže Honoria I. získal pro svůj klášter osvobození od biskupské jurisdikce.

K Bertulfovu úmrtí došlo 19. 8. 639.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Eudes (1680); Xystus Pp III. (440); Bertulfus (639); Sebaldus (s. IX/X); Ludovicus, ep. Tolosan (1297); Iordanus de Pisis (ca. 1311); Ezechiel Moreno Díaz (1906); Thomas Sitjar Fortiá (1936); Elvira a Nativitate Domin, Hernández Amorós* (1936); Magnus, m. in Latio (s. inc.); Maginus (s. inc.); Timotheus, m. Gazæ in Palæstina (ca. 305); Andreas et socii, milites in Cilicia (s. IV); Donatus, presb. (s. VI); Bartholom, abbas in Calabria et Sicilia (1130); Guerricus (1151/1157); Leo, abbas Caven. II (1295); Angelus, eremita (1313); Ludovicus Fraijn seu Flores, Petrus de Zúñiga et XIII socii*: Petrus de Zúñiga* (1622); Hugo Green (1642); Franciscus Ibá (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.