Světci k nám hovoří...


sv. Bonons

Bononius

30. srpna, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:1026

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve druhé polovině X. století v Bologni v Itálii. Zatoužil po mnišském životě v egyptské poušti. V některých životopisech je představován jako následovník sv. Romualda, který ho poslal do Egypta a Sýrie. Nějakou dobu žil jako poustevník v Káhiře. Při své cestě se podílel na stavbě kostelů poblíž Nilu. Jeho druhým místem pobytu v samotě byla hora Sinai. Po návratu do Itálie se stal opatem benediktinského kláštera v Lucedio v oblasti Piemontu. Udává se, že měl charisma zázraků a zemřel v pověsti svatosti. Za svatého ho prohlásil papež Jan XIX. již kolem roku 1030.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fiacrius (asi 670); Felix et Adauctus (asi 304); Pammachius (410); Bononius (1026); Margarita Ward (1588); Richardus Leigh, Eduardus Shelley* (1588); Alaphridus Hildephonsus Schuster (1954); Didacus Ventaja Milán et Emmanuel Medina Olmos (1936); Eustachius van Lieshout (1943); martyres Coloni (399); Agilus (ca. 650); Fantinus iunior, eremita (s. X); Petrus, solitarius (ca. 1050); Ioannes Iuvenalis Ancina (1604); Maria Rafols (1853); Ioachim (Iosephus); Ferrer Adell (1936); Vincentius Cabanes Badenasw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.