Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jana de Lestonnac
Ioanna de Lestonnac

2. února, připomínka
Postavení:zakladatelka řádu
Úmrtí:1640

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Bordeaux ve vznešené francouzské rodině roku 1556. Otec byl katolík, matka kalvínka. V 17 letech se na otcovo přání vdala za markýze Gastona de Montferrat, s nímž měla čtyři děti. Po 24 letech společného života r. 1597 ovdověla.

Dvě její dcery vstoupily do řádu annunciátek a ona sama se rozhodla pro řád sv. Františka, ale z důvodu nedostatečného zdraví byla propuštěna. Založila pak sama nový řád, podobný jezuitskému, jehož cílem však byla výchova dívek. Sepsala pravidla a řádu dala název: "Dcery naší milé Paní." Řád se připojil k benediktinskému kmeni a někde mu říkali "Mariina společnost". V krátké době, r. 1607, obdržel řád papežské schválení.

Jana de Lestonnac byla nějaký čas převorkou, ale pro spiknutí dvou řeholnic byla sesazena a jednaly s ní opovržlivě. Ponížení snášela s velkou shovívavostí po tři roky a pak byla ospravedlněna. Zemřela v 84 letech. V květnu 1949 byla Piem XII. svatořečena.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Pr; Catharina de´Ricci (1590); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Ioanna de Lestonnac (1640); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Stephanus Bellesini (1840); Flosculus (ca. 500); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Maria Catharina Kasper (1898); Andreas Carolus Ferrari (1921)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský