Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Evurcius
Evurtius

7. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV

ŽIVOTOPIS

K mnoha světcům, kteří se vystřídali v liturgickém kalendáři a ví se toho dnes o nich jen málo, patří i v tento den martyrologiem připomínaný Evurcius. Je o něm pouze psáno, že byl podjáhnem v Římě a prostřednictvím zázraku zvolen a povolán na biskupský stolec v Galii, do města Orléans. Toto město leží asi 130 km jihozápadně od Paříže na řece Loire River. Zde požehnaně působil a zemřel s pověstí svatosti


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcus Crisini, Stephanus Pongracz et Melchior Grodziecki (1619); Regina, m. Alesiæ (století neznámé); Sozon (století neznámé); Evurtius (s. IV); Gratus, ep. Augustan. (s. V); Clodoaldus (560); Madelberta (asi 705); Ioannes Laudensis (asi 1106); Stephanus de Castellione Dumbarum (1208); Thomas Tsuji, Ludovicus et Ioannes Maki* (1627); Randulphus Corby et Ioannes Duckett (1644); Ioannes Baptista Mazzucconi (1855); Eugenia Picco (1921); Ignatius Klopotwoski (1931); Festus et Desiderius (s. IV); Memorius et socii (s. V); Alpinus, ep. Catalaunen. (s. V); Carissima (s. VI/VII); Hilduardus (ca. 760); Gauzlinus (962); Claudius Barnabas Laurent de Mascloux et Franciscus d'Oudinot de la Boissiere (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský