Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Cyriak Chavara
Cyriacus Elias Chavara

3. ledna, připomínka
Postavení:kněz, zakladatel kongregace
Úmrtí:1871

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Kerale, Indii, v únoru 1805. Ve 13 letech vstoupil do ústavu pro výchovu budoucích bohoslovců a roku 1829 se stal knězem. Dva roky poté v Mannemamen založil první dům kongregace služebníků Neposkvrněné Panny Marie Karmelské. Od slavnosti Neposkvrněného početí P.M., roku 1855, se datuje vznik Syrsko-malabarských terciářů řádu bosých Karmelitánů Neposkvrněné P. M. V ten den otec Kyriak Eliáš přijal sliby prvních deseti kněží. Od r. 1861 byl generálním vikářem církve syrsko-malabarické a usilovně se v ní snažil o duchovní obnovu. Roku 1866 spolupracoval s otcem Leopoldem na založení Kongregace sester Matky Karmelu, opět syrsko-malabarského ritu. Od nich se ve Verapoly r. 1887 odštěpila Kongregace Tereziánských karmelitek latinského ritu.

Byl mužem modlitby, s výraznou horlivostí pro Pána v Eucharistii. Projevoval úctou Neposkvrněné Panně Marii a bránil jednotu církve. Zemřel v Koonammavu r. 1871, ale od r. 1899 jsou jeho tělesné pozůstatky v Mannemamen. Je ctěn jako zakladatel a první generální prior Karmelitánů Neposkvrněné Panny Marie. Kanonizován byl 23. 11. 2014 papežem Františkem na náměstí sv. Petra v Římě.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nomen sanctissimum Iesu;; Genovefa, virgo in Gallia (ca. 500); Gordius (304); Cyriacus Elias Chavara (1871); Antherus Pp (236); Daniel, diaconus (ca. 304); Florentius, ep. Viennen. (post 377); Theogenes, m. Parii (320); Theonas, m. in Bithynia (ca. 304); Theopemptus et Theona (ca. 304)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský