Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
blah. Jiří Douglas
Georgius Douglas

9. září, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1587

ŽIVOTOPIS

Narodil se v hlavním městě Skotska v Edinburgu. Vystudoval v Paříži a stal se knězem. Za panování královny Alžběty I. přišel do Anglie a působil jako diecézní kněz v Yorku. Zde za vyznávání a šíření římskokatolického náboženství byl trest smrti jako za nejhorší zločin, protože za nejvyšší hlavu církve v Anglii se prosazovala královna z rodu Tudorovců, dcera Jindřicha VIII., původce anglikánské církve. Po svém zatčení P. Jiří Douglas odmítl připojení se k této církvi a tak byl v anglickém Yorku odsouzen, pověšen, tažen a rozčtvrcen. Po přestání muk na šibenici, při kterém podával svědectví o katolické víře, přešel jako vítěz do nebe.

Papežem Janem Pavlem II. mu byla 10. 11. 1986 přiznána úcta a byl blahořečen 22. 11. 1987 s dalšími 83 mučedníky Anglie, Skotska a Walesu.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Claver (1654); Gorgonius, m. Romæ (po r. 203); Hyacinthus, m. in Sabinis (století neznámé); Ciaranus (s. VI); Turibia seu Maria de la Cabeza (s. XII); Georgius Douglas (1587); Maria Euthymia /Emma/ Űffing (1955); Petrus Bonhomme, presbyter (1861); Iacobus Desideratus Laval (1864); Franciscus Gárate Aranguren (1929)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský