Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Gilbert
Gilbertus, presb.

4. února, připomínka
Postavení:kněz, zakladatel řádu
Úmrtí:1189

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 1085 v Sempringhamu v Anglii jako syn rytíře. Vystudoval v Paříži, kde se seznámil se sv. Bernardem. Po návratu se stal farářem ve svém rodišti. V roce 1131 založil jako jediný Angličan nový řeholní řád. Na rodinném statku vytvořil komunitu mladých žen své farnosti s benediktinskými řeholními pravidly. Připojením laických bratrů vznikl druhý dům a došlo ke zřízení augustiánů kanovníků. V rozrůstajícím se řádu byly propojeny mužské a ženské kláštery. Členové se nazývali gilbertini a hlavním představeným byl Gilbert. K domům kanovníků byly připojovány špitály i pro malomocné, chudobince a sirotčince.

Gilbert žil velmi odříkavě a v příkladné zbožnosti. Do vězení se dostal pro obvinění, že Tomáši Becketovi poskytl pomoc na útěku před Jindřichem II. Asi pro nedostatek důkazů byl nakonec propuštěn i když opak odmítl odpřísáhnout. Také byl pomluven laickými bratry, ale věc byla dořešena v Římě v jeho prospěch. Ve stáří žil jako prostý člen řádu a dožil se více jak sta let.

Již v roce 1202 byl svatořečen papežem Inocencem III.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioanna Valois (1505); Gilbertus, presb. (1189); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693); Rabanus Maurus (856); Isidorus, presb. in Ægypto (ca 449); Eutychius, m. Romæ (s. inc.); Papias, Diodorus et Claudianus (s. III); Phileas et Philoromus (s. IV); Aventinus, ep. Carnuten (ca.511); Aventinus, famulus (ca. 537); Nicolaus Studita (868); Ioannes Speed (1594)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský