Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Raban Maurus
Rabanus Maurus

4. února, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:856

ŽIVOTOPIS

Pocházel z franckého rodu. Byl vychováván ve velké zbožnosti jak v rodině, tak od devíti let v klášteře Fuldy. Další jeho vzdělávání bylo v Toursu. Vzal si k srdci slova svého duchovního vůdce Alkuina, aby se cvičil v lásce a žil vždy a všude pro Boha. V tom hledal své štěstí.

Naučil se řecky, hebrejsky a syrsky a stal se správcem klášterní školy. Věnoval se výkladu Bible i spisovatelské činnosti. Byl zvolen fuldenským opatem a později arcibiskupem mohučským. Jako opat rozšířil klášterní knihovnu a na klášterním pozemku vystavěl kostel. Pamatoval na chudé, vyvíjel úsilí o rozšíření víry mezi pohany. Choval mimořádnou úctu k papeži, vynikal pokorou a vedl přísný život bez masa a vína. Pro jeho znalosti mu bylo přezdíváno "zbrojírna vědy." Má velké zásluhy o německé školství.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioanna Valois (1505); Gilbertus, presb. (1189); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693); Rabanus Maurus (856); Isidorus, presb. in Ægypto (ca 449); Eutychius, m. Romæ (s. inc.); Papias, Diodorus et Claudianus (s. III); Phileas et Philoromus (s. IV); Aventinus, ep. Carnuten (ca.511); Aventinus, famulus (ca. 537); Nicolaus Studita (868); Ioannes Speed (1594)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský