Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Izidor Egyptský (Pilusijský)
Isidorus, presb. in Ægypto

4. února, připomínka
Postavení:mnich a kněz
Úmrtí:ca 449

ŽIVOTOPIS

Pocházel z egyptské Alexandrie. Žil v pouštní jeskyni v blízkosti Nilu po vzoru egyptských mnichů. Později shromáždil kolem sebe muže, s nimiž vybudoval klášter, kde se stal knězem. Byl velmi štědrý k chudým i když sám k nim patřil. Popsal život mnichů a jejich boje o křesťanskou dokonalost. Napsal mnohá poučení a spisy proti heretikům. V Janu Zlatoústém viděl svého učitele a když se proti němu nepřátelé spikli, psal na jeho obhajobu císaři Arkádiovi a alexandrijskému patriarchovi Teofilovi. Císaře Teodósia žádal v r.431 o svolání třetího všeobecného koncilu do Efezu.

Zemřel ve vysokém stáří ve svém klášteře poblíž města Pilusie.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioanna Valois (1505); Gilbertus, presb. (1189); Iosephus de Leonessa (1612); Ioannes de Brito (1693); Rabanus Maurus (856); Isidorus, presb. in Ægypto (ca 449); Eutychius, m. Romæ (s. inc.); Papias, Diodorus et Claudianus (s. III); Phileas et Philoromus (s. IV); Aventinus, ep. Carnuten (ca.511); Aventinus, famulus (ca. 537); Nicolaus Studita (868); Ioannes Speed (1594)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský