Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Francisca Mézi

5. února, připomínka
Úmrtí:1794Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agatha, virgo et m. Catanæ. (ca. 251); Adalheidis, abbatissa (1015); Elisabeth Canori Mora (1825); martyres in Ponto (s. III ex.); Avitus, ep. Viennen (518); Ingenuinus (ca. 605); Albuinus (1005/1006); Francisca Mézi (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský