Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

Ondřej Dung Lac @

Ondřej Dung Lac Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Ondřej Dung Lac a 116 druhů

Andreas Dũng Lac et CXVI socii

24. listopadu, památka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1625-1886

ŽIVOTOPIS

Tato dnešní památka zahrnuje 96 Vietnamců, 11 španělských misionářů z řádu sv. Dominika, kteří působili ve Vietnamu a 10 členů francouzské misijní společnosti z Paříže. Jedná se o 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků kanonizovaných 19. 6. 1988 papežem Janem Pavlem II.

Evangelium začalo být na území dnešního Vietnamu hlásáno od poloviny 16. století. Zasloužili se o to dominikáni a františkáni, misionáři z Portugalska a Španělska. V následujícím století vznikly dva vikariáty, v nichž působili Španělé a Francouzi.

Církev v této zemi od samého začátku po tři století prožívala s krátkými přestávkami pronásledování. Velmi mnoho trpících pronásledováním pro víru zemřelo v horách a lesích nebo nezdravých krajích, kam byli odsouzeni. Církev připomíná, že spadají do rámce skupiny mučedníků uváděných za jménem Ondřeje Dung Lac.

Ten jako dítě chudých pohanských rodičů byl dán do péče jednoho katechety a v roce 1823 se stal knězem. Působil na různých místech země, vícekrát byl uvězněn a propuštěn na kauci, na kterou se věřící složili. Ač sám by dal již dříve přednost mučednické smrti, byl si vědom svého poslání. Přes prožívané potíže, byl neúnavný ve svém kázání a slovem i příkladem povzbuzoval věřící, pro které byl vzorem. Žil prostě, po tři dny (po, st, pá) se v každém týdnu postil a mnoho lidí přivedl k Bohu. Pro věrnost a horlivost při evangelizaci byl 21.12 1839 sťat v Hanoi.

Mezi 59 svatořečenými laiky je 16 katechetů, čtyři lékaři, tři vojáci, soudce i matka šesti dětí.

Papež při jejich kanonizaci řekl: "Vietnamští mučedníci seli v slzách, ale ve skutečnosti začali hluboce dosahující dialog s lidmi a kulturou tohoto národa, hlásaje pravdu a všeobecnost víry v Boha. Představovali přitom hierarchii hodnot a povinností přizpůsobených náboženské kultuře východního světa. ...zdůrazňovali náboženskou svobodu a ...že křesťanské náboženství je jedinou hodnotou, které se nevzdávají, protože nemohou Nejvyššímu Pánu - Bohu, být neposlušní."

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

PŘÍBĚHY Z PRONÁSLEDOVÁNÍ VE VIETNAMU

s přehledem svatořečených mučedníků

V jejich čele je uváděn Ondřej (Anrê Trần An Dũng Lạc48), který se narodil v roce 1795 v Bac Ninh ve Vietnamu do chudé pohanské rodiny. Později se dostal do péče jednoho katechety a při sv. křtu obdržel jméno Ondřej (Anrê či Andrew). Brzy potom začal studovat v semináři v Ke Vinh v Yên Tiến poblíž Nam Định. Po osmi letech zahájil svou misijní kazatelskou činnost. Po dostudování teologie byl 15. 3. 1823 vysvěcen na kněze. Stal se neúnavným misionářem, vynikal vytrvalostí i komunikačními schopnostmi. Jeho první farností byla Banana, další Đoài (dnešní Shanxi ) a pak Son Mieng (dnešní Ha Dong ). V roce 1832 byl jmenován farářem v Ke Dam (dnešní Henan). V dalším roce v Le Van Khoi vypuklo povstání a za jeho strůjce byli neprávem označeni věřící katolíci pod vedením duchovních. Šlo o rozmar císaře Minh Manga, který pak ediktem ze 6. 1. 1833 nařídil všem křesťanům, aby se vzdali své víry. Na znamení, že se ji zříkají, měli šlápnout na kříž. Z důvodu pronásledování se o. Ondřej Trần An Dũng musel skrývat. Ač by sám dal přednost mučednické smrti, ale byl si vědom svého poslání. Přes prožívané potíže byl neúnavný ve svém kázání a slovem i příkladem povzbuzoval věřící, pro které byl vzorem. Žil prostě, po tři dny (po, st, pá) se v každém týdnu postil a mnoho lidí přivedl k Bohu.

V roce 1835 byl o. Ondřej v Ke Roi zatčen spolu s 30 laiky, kteří přišli na bohoslužbu, ale protože ti, kteří ho zadrželi, nevěděli, že je knězem, podařilo se dojednat jeho vykoupení. Následně, aby utajil identitu, si změnil své příjmení na Lac a odešel pokračovat v misijní činnosti do jiné oblasti.

Po dalším působení se ještě 2x dostal mezi zadržené, ale 10. 11. 1839 byl při cestě domů zajat naposledy. Ve vězení byl mučen a nakonec 21. 12. 1839 v O Cau Giay v Hanoji sťat.

1 Phanxicô Tế (Francois Gil de Federich) một 2 Matthêu Ðậu (Matthaeus Alonso Leciniana), - František a Matouš Franciscus Gil de Federich et Matthæus Alonso de Leziniana, † 22. 1. Phanxicô (František) Gil de Federich se narodil 14. 12. 1702 v Tortose ve Španělsku. Vstoupil do řádu dominikánů, stal se knězem a se španělskými misionáři působil v Ðông Ðàng Ngoài ve Vietnamu. Umučen byl 22. 1. 1745 v Thăng Long patřící k Hanoji.

Matthêu Ðậu (Matouš) Alonso de Leciñana se narodil 26. 11. 1702 v Nava del Rey v provincii Valladolid ve Španělsku. Vstoupil do řádu dominikánů, stal se knězem a se španělskými misionáři odcestoval do Ðông Ðàng Ngoài ve Vietnamu. Po zatčení byl 22. 1. 1745 v Thăng Long sťat. Oba byli blahořečeni 15. 4. 1906 papežem Piem X.

3 Vincentê Lê Quang Liêm một 4 Henricô Gia (Henricus hoặc Jacinto Catanhêđa ), - Vincenc Liem a Hyacint Vincentius Lê Quang Liêm et Hyacinthus Castañeda, † 7. 11. Vincentê (Vincenc) Lê Quang Liêm se narodil asi r. 1732 v Trà Lũ u Bui Chu v oblasti Nam Định ve Vietnamu. Vstoupil do řádu dominikánů a stal se knězem a byl umučen 7. 11. 1773 v Ðồng Mơ v Ha Tay ve Vietnamu.

Jacinto hoặc Henricô (Hyacint, Hyacinthus) Castañeda Puchas Óns se narodil 13. 11. 1743 v Xàtiva, Valencia ve Španělsku. Vstoupil do řádu dominikánů, stal se knězem a se španělskými misionáři působil v oblasti Ðông Ðàng Ngoài ve Vietnamu. Umučen 7. 11. 1773 v Ðồng Mơ v Ha Tay ve Vietnamu. Oba byli blahořečeni 15. 4. 1906 papežem Piem X.

5 Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, - Emanue Emmanuel Nguyên Văn Triêu, † 17. 9. Narodil se asi r. 1756 v Thợ Đúc, Phu Xuân (dnešním Huế) ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu v Cochinchina. Umučen byl 17. 9. 1798 v Bãi Dâu, Saigon (dnešním Ho Chi Minh) ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

6 Gioan Ðạt, - Jan Dat Ioannes Dat, † 28. 10. Narodil se asi r. 1765 v Đồng Chuối v Thanh Hóa ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin a byl umučen 28. 10. 1798 v Chợ Rạ v Thanh Hóa ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

7 Phêrô Lê Tùy, Petr Le Tuy Petrus Lê Tùy, † 11. 10. Narodil se asi r. 1773 v Bằng Sơn u Hà Đông v Ha Tay ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin. Umučen byl 11. 10. 1833 v Quan Ban ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

8 Phanxicô Kính (François Isidore Gagelin), - Isidor Isidorus (Franciscus) Gagelin, † 17. 10. Narodil se 10. 5. 1799 v Montperreux v departementu Doubs ve Francii. Vstoupil do semináře Pařížské zahraniční misijní společnosti a po přijetí kněžského svěcení odcestoval na misie do Vietnamu. Umučen 17. 10. 1833 v Bãi Dâu v Saigon ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

9 Phaolô Tống Viết Bường, - Pavel Paulus Tông Viêt Buong, † 23. 10. Narodil se asi r. 1773 v Phủ Cam vPhu Xuân (dnes Huế) ve Vietnamu. Byl činným laikem v apoštolském vikariátu Cochinchina. Za vlády krále Minh Manga byl 23. 10. 1833 umučen v Thở Đuc v Saigonu ve Vietnamu. Blahořečený byl 27. 5. 1900 papežem Lvem ze dne XIII. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

10 Anrê Trần Văn Trông, - Ondřej Andreas Trân Van Trông, † 28. 11. 1835

Narodil se asi r. 1808 v Kim Long, Thùa Thiên ve Vietnamu. Byl aktivním laikem v apoštolském vikariátu Cochinchina. Ve vietnamském An Hòa v Quảng Nam byl umučen 28. 11. 1835. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

11 Giuse Du (Joseph Marchand), - Josef Iosephus Marchand, † 30. 11. Narodil se 17. 8. 1803 v Passavant v departementu Doubs ve Francii. Stal se knězem Pařížské zahraniční misijní společnosti. Odešel do Vietnamu a tam byl 30. 11. 1835 v Thở Đuc v Saigonu umučen. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

12 Gioan Tân (Jean Charles Cornay), - Jan Cornay Ioannes Carolus Cornay, † 20. 9. 1837

Narodil se 27. 2. 1809 v Loudun, Vienne (70 km od Tours) ve Francii. Později odešel šířit evangelium do Vietnamu, kde byl 20. 9. 1837 v Sơn Tây v Ha Tây umučen. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

13 Phanxicô Xaviê Cần, - František Cân Franciscus Xaverius Cân, † 20. 11. Narodil se asi r. 1803 v Sơn Miêng, Hà Đông ve Vietnamu. Byl laikem v apoštolském vikariátu West Tonkin, oženil se a působil zde jako katecheta. Za tuto činnost byl 20. 11. 1837 na Cầu Giấy vHanoji umučen. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

14 Ðức Cha Ða-Minh Xuân (Dominicus) Henarès một 15 Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, - Dominik a František Dominicus Henares et Franciscus Dô Minh Chiêu, † 25. 6. 1838

Ða-Minh (Domingo - Dominik ) Henares de Zafra Cubero se narodil 19. 12. 1765 v Baena, Córdoba ve Španělsku. Stal se knězem řádu dominikánů a ve Vietnamu působil jako pomocný apoštolský vikář East Tonkin. Za vlády krále Minh Mang byl pro svou příslušnost k církevní hierarchii popraven 25. 6. 1838 v Nam Đình. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

Phanxicô (František) Ðỗ Văn Chiểu Cubero se narodil asi r. 1797 v Trung Lễ, Liên Thùy v Nam Định ve Vietnamu. Byl laikem v apoštolském vikariátu v East Tonkin, kde působil jako katecheta. Umučený byl 25. 6. 1838 v Nam Đình společně s Dominikem Henares. Blahořečený byl však později, 29. 4. 1951, papežem Piem XII.

16 Vincentê Ðỗ Yến, - Vincenc Đô Yen Vincentius Đô Yên, † 30. 6. Narodil se asi r. 1764 v Trà Lũ v Nam Định ve Vietnamu. Stal se dominikánským knězem a působil se španělskými misionáři v oblasti Ðông Ðàng Ngoài ve Vietnamu. Umučen byl 30. 6. 1838 (při beatifikaci bylo uváděno + 1939) v Hải Dương ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

17 Giuse Nguyễn Ðình Uyển, - Josef Iosephus Nguyên Đình Uyên, † 4. 7. Narodil se asi r. 1775 v Ninh Cường v Nam Định ve Vietnamu. Jako laický katecheta působil v apoštolském vikariátu East Tonkin. Spolupracoval s dominikánskými kazateli a byl umučený 4. 7. 1838 ve vězení v Hải Dương poblíž Hưng Yên ve Vietnamu. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

18 Ðức Cha Clêmentê Inhaxiô Hy (Ignatius), - Klement Clemens Ignatius Delgado Cebrián, † 12. 7. Narodil se 23. 11. 1761 ve Villafeliche v provincii Zaragoza ve Španělsku. Stal se řádovým knězem OP a apoštolským vikářem East Tonkin ve Vietnamu. Zajat byl 21. 6. 1838 a zemřel v následujícím měsíci 12. 7. jako vězeň a mučedník v Nam Định ve Vietnamu. Blahořečený byl 27. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

19 Phêrô Nguyễn Bá Tuần, - Petr Petrus Nguyên Bá Tuân, † 15. 7. Narodil se roku 1766 v Ngoc Ðông, Hưng Yên ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu East Tonkin a byl umučen 15. 7. 1838 v Nam Định ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

20 Giuse Hiền (Joseph Fernandez), - Josef Iosephus Fernández, † 24. 7. Narodil se 3. 9. 1775 at Ventosa de la Cueva, Ávila ve Španělsku. Stal se řádovým knězem OP ve Vietnamu, kde byl 24. 7. 1838 v Nam Định umučen. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

21 Bênađô Vũ Văn Duệ một 22 Ða-Minh Nguyễn Văn Hạnh (Diệu), - Bernard a Dominik Bernardus Vũ Văn Duê et Dominicus Nguyên Văn Hanh (Diêu) , † 1. 8. Bênađô (Bernard) Võ Văn Duê se narodil 1755 v Quần Anh, Nam Định ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu East Tonkin. Umučený byl 1. 8. 1838 v Ba Tòa společně s Dominikem Văn Hanh OP.

Ða-Minh (Dominik ) Nguyễn Văn Hanh se narodil 1772 v Năng A, Nghệ An ve Vietnamu. Stal se řádovým knězem OP a byl umučen 1. 8. 1838 v Ba Tòa v Nam Định ve Vietnamu. Blahořečený byl společně s Bernardem Võ Văn Duê 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

23 Giacôbê Ðỗ Mai Năm, 24 Antôn Nguyễn Ðích một 25 Micae Nguyễn Huy Mỹ, - Jakub, Antonín a Michael Iacobus Dô Mai Năm, Antonius Nguyên Dích et Michael Nguyên Huy Mŷ, † 12. 8. Giacôbê Ðỗ Mai Năm se narodil asi r. 1781 v Đông Biên, Thanh Hóa ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu East Tonkin a zemřel jako mučedník 12. 8. 1838 v Bảy Mẫu v Hanoji ve Vietnamu. S ním byli popraveni i dva laici. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

Antôn (Antonín, Antonius) Nguyễn Ðích - se narodil asi r. 1769 v Chi Long, Hanoj ve Vietnamu. Oženil se a vydával křesťanské svědectví v apoštolském vikariátu ve West Tonkin. Zemřel společně s Michaelem, s nímž byl i blahořečený.

Micae (Michael) Nguyễn Huy se narodil asi r. 1804 v Kẻ Vĩnh, Hanoj ve Vietnamu. Podobně jako Antonín byl ženatý a svědectví křesťanské víry vydával v apoštolském vikariátu ve West Tonkin. Blahořečený byl s Antonínem Ðích 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

Kněz Jakub i oba laici byli umučeni 12. 8. 1838 v Bảy Mẫu v Hanoji ve Vietnamu.

26 Giuse Ðặng Ðình Viên, - Josef Iosephus Đăng Đình (Niên) Viên, † 21. 8. Narodil se asi r. 1787 v Tiên Chu v Hưng Yên ve Vietnamu. Stal se řádovým knězem OP v apoštolském vikariátu ve West Tonkin a mučednickou smrt podstoupil 21. 8. 1838 v Bảy Mẫu v Hanoji ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

27 Phêrô Nguyễn Văn Tự một 28 Giuse Hoàng Lương Cảnh, - Petr Petrus Nguyên Văn Tu et Iosephus Hoàng Luong Cánh, † 5. 9. Phêrô (Petr, Petrus) Nguyễn Văn Tự se narodil roku 1796 v Ninh Cường, Nam Định ve Vietnamu.Stal se řádovým knězem OP a 5. 9. 1838 podstoupil mučednickou smrt společně s katechetou Josefem, s nímž byl i blahořečený.

Giuse (Josef, Iosephus) Hoàng Lương Cảnh se narodil asi r. 1763 v Làng Văn, Bắc Giang ve Vietnamu. Stal se laickým katechetou v apoštolském vikariátu East Tonkin. Umučen byl s o. Petrem Văn Tự 5. 9. 1838 za vlády krále Minh Mang v Bắc Ninh Tai ve Vietnamu. Společně s ním byl také blahořečený 27. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

29 Phanxicô Phan (Francois Jaccard), một 30 Tôma Trần Văn Thiện, - František a Tomáš Franciscus Jaccard et Thomas Trân Văn Thiên, † 21. 9. František (Franciscus, François) Jaccard se narodil 16. 9. 1799 v Onion v Savojsku ve Francii. Stal knězem Pařížské zahraniční misijní společnosti, odcestoval do Vietnamu, kde byl umučen 21. 9. 1838 v Nhan Biều v Quảng Tri. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

Tomáš (Tôma Trần Văn Thiện) se narodil r. 1820 v obci Madhyamaka u Trung Quán v provincii Quảng Bình ve Vietnamu. Od dětství byl učenlivý, uctivý a zbožný. I přes náboženské pronásledování se začal připravovat na kněžství pod vedením otců Pařížské zahraniční misijní společnosti v apoštolském vikariátu Cochinchina ve Vietnamu. Při pátrání po duchovních osobách, zvláště po o. Františku Candahlovi, vojáci zajali několik křesťanů včetně Tomáše. Ten byl předveden ke guvernérovi Quang, který sliby a narážkami na Tomášovo mládí se jej pokoušel svést od víry. Při výslechu Tomáš pak citoval slova evangelia: „Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“ (Mt 16,26) a po guvernérových hrozbách prohlásil: „Jsem ochoten zemřít, ale nikdy se nestanu odpadlíkem.“ Následně byl velmi krutě bit. Ve vězení se setkal s o. Fr. Jaccard, s nímž byl 17. 9. 1838 odsouzen k trestu smrti a 21. 9. 1838 v Nhan Biều v Quảng Tri podstoupil mučednickou smrt uškrcením.

31 Ðức Cha Phêrô Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), 32 Phêrô Võ Ðăng Khoa một 33 Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm, - Petr Borie, Petr Khoa a Vincenc Petrus Dumoulin-Borie, Petrus Võ Đăng Khoa et Vincentius Nguyên Thê Điêm, † 24. 11. Pierre (Petr) Dumoulin Borie se narodil 20. 2. 1808 v Beynat v deparmentu Corrèze ve Francii. Stal knězem a biskupem Pařížské zahraniční misijní společnosti a odcestoval do vietnamské oblasti Tonkin. Umučený byl 24. 11. 1838 v Ðồng Hới s dvojicí vietnamských kněží.

Phêrô (Petr) Võ Ðăng Khoa se narodil asi r. 1790 v Thuận Nghĩa, Nghệ An ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin.

Vincentê (Vincenc) Thế Ðiểm se narodil asi r. 1761 v An Dô v Quảng Tri ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin. S knězem Petrem Võ Ðăng Khoa a s biskupem Petrem Borie společně podstoupili mučednickou smrt 24. 11. 1838 v Ðồng Hới, Quảng Bình.

Blahořečeni byli také společně 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

34 Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, 35 Phêrô Nguyễn Văn Ðường một 36 Phêrô Vũ Văn Truật, - Pavel, Petr Đuong a Petr Truât Paulus Nguyên Văn Mŷ, Petrus Truong Van Duong et Petrus Văn Truât, † 18. 12. Phaolô (Pavel, Paulus) Văn Mў se narodil asi r. 1798 v Kẻ Non, Hà Nam ve Vietnamu. Stal se laickým katechetou v apoštolském vikariátu East Tonkin. Umučený byl s dalšími dvěma katechety.

Phêrô (Petr) Trương Văn Ðương se narodil asi r. 1808 v Kẻ Sở, Hà Nam ve Vietnamu. Stal se laickým katechetou v apoštolském vikariátu West Tonkin a byl umučený s dalším Petrem a Pavlem.

Phêrô (Petr) Vũ Văn Truạt se narodil asi r. 1816 v Kẻ Thiếc, Hà Nam ve Vietnamu. Byl mladým katechetou v apoštolském vikariátu West Tonkin. Všichni tři laičtí katecheti byli umučeni společně 18. 12. 1838 v Sơn Tây, Ha Tay ve Vietnamu.

Pavel i oba Petrové byli společně blahořečeni 29. 4. 1951 papežem Piem XII. a kanonizováni mezi 117 vietnamskými mučedníky.

37 Ða-Minh Vũ Ðình Tước, -Dominik Dominicus Tuóc, † 2. 4. Narodil se asi r. 1775 v Trung Lao u Bui Chu, Nam Định ve Vietnamu. Vstoupil do řádu dominikánů, stal se knězem a byl umučen 2. 4. 1839 v Nam Định ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

38 Augustinô Phan Viết Huy một 39 Nicôla Bùi Ðức Thể, - Augustin a Mikuláš Augustinus Phan Viêt Huy et Nicolaus Bùi Viêt Thê, † 12. 6. Augustinô Phan Viết Huy se narodil asi r. 1795 v Hạ Linh, Nam Định ve Vietnamu. Jako laik apoštolského vikariátu East Tonkin byl umučen 12. 6. 1839 v Thừa Thiên společně s Mikulášem.

Nicôla (Mikuláš) Bùi Ðức Thể se narodil asi r. 1792 v Kiên Trung, Nam Định ve Vietnamu. Byl laikem ve vikariátu East Tonkin a pro víru byl umučen společně s Augustinem 12. 6. 1839 v Thừa Thiên ve Vietnamu.

Blahořečeni byli 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

40 Ða-minh Ðinh Ðạt, - Dominik Ðat Dominicus Ðinh Ðạt, † 18. 7. Narodil se asi roku 1803 v Phú Nhai, Nam Định ve Vietnamu. Byl laikem ve vikariátu East Tonkin a pro víru byl umučen 18. 7. 1839 v Nam Định ve Vietnamu. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

41 Tôma Ðinh Viết Dụ một 42 Ða-Minh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn) - Tomáš a Dominik Thomas Đinh Viêt Du et Dominicus Nguyên Văn (Đoàn) Xuyên, † 26. 11. Tôma (Tomáš) Ðinh Viết Dụ se narodil asi r. 1783 v Phú Nhai, Nam Định ve Vietnamu. Stal se dominikánským knězem a byl popraven po sedmi dnech věznění, za krále Minh Mang, společně se spolubratrem Dominikem.

Ða-Minh (Dominik) Văn Xuyên (Ðoàn) se narodil asi r. 1786 v Hưng Lập, Nam Định ve Vietnamu. Stal se dominikánským knězem a byl popraven se spolubratrem Tomášem 26. 11. 1839 v Bảy Mẫu v Hanoji ve Vietnamu. Společně byli blahořečeni 27. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

43 Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, 44 Ða-Minh Bùi Văn Úy, 45 Augustinô Nguyễn Văn Mới, 46 Tôma Nguyễn Văn Ðệ một 47 Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, - František, Dominik, Augustin, Tomáš a Štěpán Franciscus Xaverius Hà Trong Mâu, Dominicus Bùi Văn Úy, Augustinus Nguyên Văn Thomas Nguyên Văn Dê, et Stephanus Nguyên Văn Vinh, † 19. 12. Phanxicô (František) Xaviê Mậu se narodil asi r. 1790 v Kẻ Riền, Thái Bình ve Vietnamu. Stal se laickým katechetou v apoštolském vikariátu East Tonkin. Umučený byl s dalšími čtyřmi druhy 19. 12. 1839 v Cổ Mễ v Bắc Ninh.

Dominik Bùi Văn Úy se narodil asi r. 1801at Tiên Môn, Thái Bình ve Vietnamu. byl rovněž laickým katechetou v apoštolském vikariátu East Tonkin.

Augustinô Văn Mới se narodil asi r. 1806 v Phú Trang, Nam Định ve Vietnamu. Byl dominikánským terciářem v apoštolském vikariátu East Tonkin. Umučený byl se dvěma katechety a dvěma dalšími laiky.

Tôma Văn Ðệ se narodil asi r. 1811 v Bồ Trang, Nam Định ve Vietnamu. Byl laikem v apoštolském vikariátu East Tonkin a umučený byl se dvěma katechety a dvěma dalšími laiky.

Stêphanô (Štěpán) Văn Vinh se narodil asi r. 1813 v Phú Trang, Nam Định ve Vietnamu. Byl laikem v apoštolském vikariátu East Tonkin a umučený byl se čtyřmi druhy 19. 12. 1839 v Cổ Mễ v Bắc Ninh ve Vietnamu.

Všech pět mučedníků z Cổ Mễ v Bắc Ninh bylo blahořečeno 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII. a později papežem Janem Pavlem II. společně kanonizováno ve skupině 117 vietnamských mučedníků.

48 Anrê Trần An Dũng Lạc một 49 Phêrô Phạm Văn Thi, - Ondřej Lac a Petr Thi Andreas Dũng Lac et Petrus Truong Văn Thi, † 21. 12. Anrê (Ondřej) Trần An Dũng (Lạc) se narodil asi r. 1795 v Bắc Ninh ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin a byl popraven na Cầu Giấy společně s Petrem Văn Thi. Je uváděn v čele těchto mučedníků a tam je i jeho delší životopis.

Phêrô (Petr) Trương Văn Thi se narodil asi r. 1763 v Kẻ Sở, Hanoj ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin a byl umučen 21. 12. 1839 na Cầu Giấy v Hanoji ve Vietnamu, společně s Ondřejem Lac.

Blahořečeni byli oba 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

50 Phaolô Phạm Khắc Khoan, 51 Gioan Baotixita Ðinh Văn Thành một 52 Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, - Pavel Paulus Pham Khác Khoan, Ioannes Baptista Đinh Văn Thành et Petrus Nguyên Văn Hiêu, † 28. 4. 1840

Phaolô (Pavel) Phạm Khoan se narodil asi r. 1771 v Duyên Mậu, Ninh Bình ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin a 28. 4. 1840 byl umučený v Ninh Bình s dalšími dvěma katechety. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

Gioan (Jan) Văn Thành se narodil asi r. 1796 v Nôn Khê, Ninh Bình ve Vietnamu. Stal se laickým katechetou v apoštolském vikariátu West Tonkin. V Ninh Bình podstoupil mučednickou smrt s katechetou Petrem a otcem Pavlem.

Phêrô (Petr, Petrus) Nguyễn Văn Hiển se narodil asi r. 1783 v Ðồng Chuối, Ninh Bình ve Vietnamu. Stal se laickým katechetou v apoštolském vikariátu West Tonkin. S Pavlem a Janem byl umučen 28. 4. 1840 v Ninh Bình ve Vietnamu. Petr a Jan byli blahořečeni 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

53 Giuse Ðỗ Quang Hiển, - Josef Iosephus Dô Quang Hiên, † 9. 5. Narodil se 1775 ve Ventosa de la Cueva ve Španělsku. Stal se řádovým knězem OP a s dalšími španělskými misionáři odešel působit do oblasti East Tonkin ve Vietnamu. Za vlády krále Minh Mang byl sťat 24. 7. 1838 v Nam Ðịnh. Blahořečený byl 27. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

54 Luca Vũ Bá Loan, - Lukáš Lucas Vũ Bá Loan, † 5. 6. Narodil se asi r. 1756 at Trại Bút, Phú Đa ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin a byl umučen 5. 6. 1840 na Cầu Giấy vHanoji ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

55 Tôma Toán, - Tomáš Toán Thomas Toán, † 27. 6. Narodil se asi r. 1764 v Cần Phán, Nam Định ve Vietnamu. Vstoupil do třetího dominikánského řádu a jako laický katecheta působil ve vikariátu East Tonkin. Umučený byl 27. 6. 1840 v Nam Định ve Vietnamu. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

56 Phêrô Nguyễn Khắc Tự một 57 Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), - Petr a Antonín Petrus Nguyêěn Khác Tu et Antonius Nguyên Hũu (Nam) Quýnh † 10. 7. Phêrô (Petr) Khắc Tự se narodil v roce 1811 Ninh Bình, Gia Long ve Vietnamu. V apoštolském vikariátu West Tonkin byl laickým katechetou. Za tuto aktivitu a věrnost víře byl 10. 7. 1840 umučen v Ðồng Hới společně s dalším katechetou Antonínem.

Antôn (Antonín) Hữu Quỳnh se narodil v roce 1811 v Ninh Bình v Gia Long jako páté dítě jedné vietnamské rodiny. V mládí se stal žákem biskupa Labartette Binh a toužil stát se knězem. Kvůli rodině tohoto povolání nedosáhl, ale podával křesťanské svědectví svým životem i jako laický katecheta v apoštolském vikariátu West Tonkin. Žil v rodině a sloužil především chudým lidem jako učitel a lékař. Využíval bylin pěstovaných na vlastním pozemku a projevoval štědrost vůči nejchudším. V roce 1838 byl zatčen kvůli své činnosti v Pařížské zahraniční misijní společnosti, které ve Vietnamu působila. Po zatčení byly u něj zabaveny náboženské knihy a on byl eskortován do Dong Hoi. Během dvou let věnoval svou péči ostatním vězňům a trpělivě snášel mučení. Říkal, že by raději zemřel, než aby jen na chvíli zapřel Boha. Společně s katechetou Petrem Khắc Tự podstoupil v Ðồng Hới v Quảng Bình kruté mučení po ukřižování na položené dřevěné desce, které končilo uškrcením. Oba byli 27. 5. 1900 blahořečeni papežem Lvem XIII.

58 Ða-Minh Trạch (Ðoài), - Dominik Dominicus Trach, † 18. 9. Narodil se asi r. 1791 v Ngoại Bối v provincii Nam Định ve Vietnamu. Za panování Gia Longa stal se knězem a 3. 6. 1825 složil terciářské dominikánské řeholní sliby. V jeho biografii je zmiňována jeho vyčerpávající aktivita a onemocnění tuberkulózou. Evangelium hlásal až do svého zatčení. Měl velkou úctu ke kříži. Ve vězení povzbuzoval přátele a se samozřejmostí odmítl nabízenou svobodu, zapře-li víru. Ve 49 letech, po brutálním zbití údajně za to, že se nenechal přinutit ke šlápnutí na kříž, byl sťat v Bảy Mẫu ve Vietnamu. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

59 Giuse Nguyễn Ðình Nghi, 60 Phaolô Nguyễn Ngân, 61Martinô Tạ Ðức Thịnh, 62 Martinô Thọ một 63 Gioan Baotixita Cỏn, - Josef, Pavel, Martin Thinh, Martin Tho a Jan Iosephus Nguyên Đình Nghi, Paulus Nguyên Ngân, Martinus Ta Đúc Thinh, Martinus Tho et Ioannes Baptista Cón, † 8. 11. Giuse (Josef ) Ðình Nghi se narodil asi r. 1771 v Kẻ Vồi ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin. Za vlády krále Minh Manga byl se čtyřmi druhy umučen v Bảy Mẫu a s Pavlem a Martinem Tạ Ðức byl blahořečený 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

Phaolô (Pavel) Ngân se narodil v roce 1771 v Kẻ Biên, Thanh Hóa. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin a v Bảy Mẫu byl umučen s Josefem, Martinem Thinh a s dalšími dvěma laiky.

Martinô (Martin) Tạ Ðức Thịnh se narodil r. 1760 v Kẻ Sặt u Hanoje ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin a v Bảy Mẫu byl umučen s Josefem, Pavlem a dalším Martinem a jeho druhem Janem. S prvními dvěma spolubratry v kněžské službě byl blahořečený 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

Martinô (Martin) Thọ se narodil asi r. 1787 v Kẻ Báng v provincii Nam Định ve Vietnamu. Byl laikem v Apoštolského vikariátu West Tonkin a v Bảy Mẫu byl umučen s Janem a třemi knězi. S Janem byl blahořečený 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

Gioan ( Jan) Baotixita Cỏn se narodil r. 1805 v Kẻ Báng v provincii Nam Định ve Vietnamu. Byl laikem v Apoštolského vikariátu West Tonkin a v Bảy Mẫu byl umučen s Martinem Thọ a třemi knězi. S Martinem Thọ byl blahořečený 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

64 Simon Phan Ðắc Hòa, - Šimon Simon Phan Đác Hòa, † 12. 12. Narodil se v roce 1787 v Mai Vinh poblíž Thừa Thiên do pohanské vietnamské rodiny. V dětství mu prý zemřel otec, rodina se dostala do tíživé situace a našla pomoc u katolické rodiny v obci Nhu Ly poblíž Quang Tri. Zde se Šimon seznámil s katechismem a ve 12 letech si zvolil sv. Šimona za svého patrona. Byl pokřtěn a zatoužil sloužit Kristu celým životem. Nejprve se rozhodl pro seminář, ale brzy došel k závěru, že Bůh od něj spíše očekává svědectví jako laika žijícího mezi lidmi. Stal se lékařem, oženil se a měl prý 12 dětí, které vychovával s láskou a odpovědností. Naskytlo se mu více možností pomáhat chudým a podílet se na charitativní činnosti. Po panovníkově ediktu, který kněžím ze zahraničí přikazoval opustit zemi, jim Šimon Ðắc Hòa poskytoval úkryt ve svém domě v apoštolském vikariátu v Cochinchina. Za svou křesťanskou činnost byl zajat před narozením posledního dítěte. Během vazby poskytoval lékařské ošetření spoluvězňům, které zároveň povzbuzoval, aby zůstali věrnými až do konce. Uvádí se, že byl více než 20krát krutě mučen i pomocí ohně a kleští. Popraven byl 12. 12. 1840 v An Hòa v Quảng Nam stětím a blahořečený 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

65 Inê Lê Thị Thành (Ðệ), - Anežka Agnes Lê Thi Thành (Dê), † 12. 7. 1841

Narodila se roku 1781 v Bá Ðền, Tranh Hóa ve Vietnamu. V 17 letech se provdala za Nguyễn Văn Nhấta. S trpělivostí a láskou se podílela na utváření křesťanské harmonické rodiny. Měla 6 dětí, které vzorně vychovávala s předáváním víry a později ještě všem připomínala posilu, kterou sama čerpala z přijímání svátostí. Pomáhala pronásledovaným kněžím a byla zatčena na velikonoční ráno 14. 4. 1841 na zahradě za domem, který obklíčili vojáci. Ve vězení byla mnohokrát do krve zbita a mučena za použití hole, ke které byly připoutány její nohy. Je také popisováno, že do kalhot jí byli dáni jedovatí hadi, ale Anežka nezpanikařila a vroucně se bez hnutí modlila. Zemřela v 60 letech, po třech měsících utrpení ve vězení, kde dostala z vězeňské stravy úplavici. Její poslední modlitba byla projevem odevzdanosti a chválou svaté Rodiny.

Podle přehledu beatifikací byla blahořečena 29. 4. 1951 papežem Piem XII., ale v životopisech se většinou uvádí v dřívější skupině blahořečených papežem Piem X.

66 Phêrô Phạm Khanh, - Petr Khanh Petrus Khanh, † 12. 7. 1842

Narodil se roku 1780 v Hòa Huệ, Nghệ An ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin a za vlády Thieu Tria byl pro svou příslušnost Kristu popraven 12. 7. 1842 v Hà Tĩnh ve Vietnamu. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X.

67 Matthêu Lê Văn Gẫm, - Matouš Matthæus Lê Văn Gâm, † 11. 5. 1847

Narodil se roku 1813 v Gò Công, Biên Hòa ve Vietnamu. Byl laikem v apoštolském vikariátu Cochinchina. V 15 letech měl zájem vstoupit do semináře, ale nakonec se ve 20 letech oženil s dívkou pocházející z Long Điền. Žili spolu v harmonickém křesťanském manželství a narodili se jim čtyři děti. Pro svou víru byl za vlády krále Thieu Tria 11. 5. 1847 popraven stětím. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

68 Augustinô Schoeffler (Ðông), - Augustin Augustinus Schoeffler, † 1. 5. 1851

Narodil se 22. 11. 1822 v Mittelbonnu v Lotrinsku ve Francii. Vstoupil do diecézního semináře v Nancy a pak do třetího dominikánského řádu. V roce 1846 přešel k Pařížské zahraniční misijní společnosti, aby se v dalším roce, po vysvěcení na kněze, mohl vydat z Paříže do Antverp a po pěti měsících na moři dospět do Hong-Kongu. Pro misijní působení ve vietnamském Tonkin se rozhodl i přes zuřivé pronásledování rozpoutané králem Minh Manhem, ve kterém pokračoval jeho syn, král Thieu Tri. První měsíce na vietnamském území strávil studiem místního jazyka a seznamováním se se zvyky a způsoby života domorodců. V roce 1849 působil jako pomocník místního ordináře Mons. Retorda Lieu a měl na starost pastoraci v Ke-Bang. Později byl poslán do okresu Xu-Doai, kde žilo v hornatém a lesnatém kraji asi 16.000 křesťanů. U Bau-Noh byl díky zradě údajně 1. 3. 1851 zatčen, pak vězněn a 1. 5. v Shanxi popraven stětím. Mučedníkovu hlavu popravčí vhodili do řeky a jeho tělo bylo potom tajně přepraveno k pohřbení do Bach-Loc. Blahořečený byl 27. 5. 1900 papežem Lvem XIII.

69 Gioan Hương (Jean Louis Bonnard), - Jan Ioannes Ludovicus Bonnard, † 1. 5. 1852

Narodil se 1. 3. 1824 v Saint-Christo-en-Jarez, Loire ve Francii. Již v 10 letech si přál stát se mnichem. Později vstoupil do kněžského semináře v Lyonu a odtud přešel k Pařížské zahraniční misijní společnosti. Po dvou měsících od kněžského svěcení odcestoval z Nantes do východní Asie, kam doplul lodí o velikonocích r. 1850. Nejprve do Macaa a odtud menší lodí do Vietnamu, kde v té době řádila cholera. Otec Jan Bonnard s vietnamským jménem Huong se zde stal brzy známým jako dobrý zpovědník. Je charakterizován jako jemný, upřímný, pokorný, plný horlivosti a apoštolského nadšení. V postní době roku 1852 dělal o. Jan Bonnard ještě pro laiky duchovní cvičení. V den, kdy ho přišli vojáci zajmout, měl prý ještě pokřtít asi 25 dětí. Chtěl se skrýt v rýžových polích, ale byl chycen a pevně svázán, až mu otekly ruce. Druhý den byl odveden k výslechu. Setrval ve svém odhodlání a věrnosti Kristu. Sťat byl 1. 5. 1852 v Nam Định ve Vietnamu.

70 Philipphê Phan Văn Minh, - Filip Philippus Phan Văn Minh, † 3. 7. 1853

Narodil se roku 1815 v Cái Mơn, Vĩnh Long ve Vietnamu. Vyrůstal ve zbožné rodině a ve13 letech přijal svátost biřmování. Za pomoci biskupa Taberta se dostal do seminární školy v Lai Thieu. Ta však byla brzy zrušena, proto odešel studovat teologii do Penangu v Malajsii. Kněžské svěcení přijal v roce 1940. Později působil v Tiền Giang ve Vietnamu. Za velmi složité situace v době pronásledování povzbuzoval věřící, vyučoval katechismus a uděloval svátosti. Ve 38 letech byl zajat a 3. 7. umučen v Đinh Khao. Blahořečený byl 7. 5. 1900 papežem Lvem XIII. V roce 1960 byly jeho ostatky převezeny do baziliky v Saigonu (dnešní Hô Chi Minh-Ville, Hồ Chí Minh) ve Vietnamu.

71 Giuse Nguyễn Văn Lựu - Josef Nguyễn Văn Lựu † 2. 5. 1854

Narodil se asi r. 1790 v Cái Nhum, Vĩnh Long ve Vietnamu. Stal se knězem a byl umučen 2. 5. 1854 ve Vĩnh Long ve Vietnamu. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

72 Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), - Ondřej Andreas Nguyên Kim Thông Nam (Nam Thuông), † 15. 7. 1855

Narodil se v roce 1790 v Go Thị, Bình Định. Stal se laickým katechetou v apoštolském vikariátu Cochinchina. Měl velmi pevnou víru, byl ctitelem Panny Marie a vždy připraven pro Boha a spásu bližních obětovat svůj život. Ke každému byl laskavý, lidem kolem sebe připomínal potřebu konat dobro a vyhýbat se zlu. Mnohé hříšníky vybízel k pokání a hájil bezbranné. Po zatčení a asi více jak dvouměsíčním pobytu ve vězení byl odsouzen k vyhnanství a nuceným pracím v oblasti Định Tường. Při transportu do této oblasti podlehl útrapám a vyčerpání v Mỹ Tho, Tien Giang. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X.

73 Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, - Vavřinec Laurentius Nguyên Văn Huong, † 13. 2. 1856

Narodil se roku 1802 v Kẻ Sài, Hanoji ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin. Působil i na dalším misijním území. Na podzim roku 1855 cestou k nemocnému byl zatčen, vězněn a 13. 2. 1856 v Ninh Binh umučen. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.-

74 Phaolô Lê Bảo Tịnh, - Pavel Le Báo Tinh, Paulus Lê Báo Tinh, † 6. 4. 1857

Narodil se roku 1793 v Trịnh Hà, Thanh Hoá do křesťanské rodiny ve Vietnamu. Roku 1808 vstoupil do semináře ve Viện Vĩnh Trị. Byl velmi dobrým studentem, ale pro touhu po kontemplativním životě odešel do Bạch Bát. Zde po čase došel k závěru, že ho Bůh volá k evangelizaci v souladu s potřebami jeho země a vrátil se do semináře. Údajně ve 44 letech mu biskup dal na zvážení založení misie v Laosu. Po návratu v roce 1841 byl zatčen, vězněn v Hanoji, mučen a odsouzen k trestu smrti. Ten mu byl asi po pětiletém věznění změněn ve vyhnanství v Phú Yên. Odtud byl v dalším roce propuštěn a vrátil se do Viện Vĩnh Trị. Zde přijal kněžské svěcení s velkým odhodláním plně sloužit Bohu a bližním, zvláště chudým. Uvádí se, že díky svým kázáním získával pro Krista mnoho domorodců. Potom byl znovu zatčen, odsouzen a 6. 4. 1857 popraven u jezera Bảy Mẫu v Hanoji. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X.

75 Micae Hồ Ðình Hy, - Michael Hô Đinh Hy Michael Hô Đình Hy, † 22. 5. Narodil se asi r. 1808 v Như Lâm, Thừa Thiên ve Vietnamu. Je uváděn jako ženatý laik apoštolského vikariátu North Cochinchina. S Lucií Tân měl pět dětí. Byl úředníkem, ale také dobrým křesťanem. Stal se proto nepohodlným a byl umučen 22. 5. 1857 v An Hòa, Quảng Nam. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

76 Phêrô Đoan Văn - Petr Petrus Đoàn Văn, † 25. 5. Narodil se asi r. 1780 v Kẻ Bói, Hà Nam ve Vietnamu. Ve stejný den jako Michael se stal dalším umučeným laikem. Popravený byl však v Sơn Tây, Ha Tay.

77 Ðức Cha Giuse An (Maria Diaz Sanjurjo), - Josef Sanjurjo Iosephus Maria Díaz Sanjurjo, † 20. 7. Narodil se 25. 10. 1818 ve Vigo patřící do farnosti Santa Eulalia de Suegos v provincii Lugo ve Španělsku. Již ve věku 12 let odešel k dominikánům do semináře pro mladší zájemce. Díky politickým změnám byl brzy seminář zavřen a Josef Sanjurjo se vrátil k rodině. Asi po třech letech došlo ke znovuotevření semináře a Josef se vrátil ke studiu teologie a práva. V tomto studiu pak pokračoval na univerzitě v Compostele. V roce 1842 složil časné dominikánské sliby v Ocana, v provincii Toledo, a v dalším roce řeholní sliby věčné. Vynikal příkladnou zbožností, poslušností a pokorou. V roce 1844 přijal kněžské svěcení. Toužil po misijní službě a proto ho představení poslali s pěti bratry na Filipíny. V Manile byl ustanoven profesorem literatury na univerzitě sv. Tomáše, ale po několika měsících mu bylo umožněno odejít do Tonkinu, kde vládl Thieu Tri, syn krále Minh Manh, který vydal nejeden edikt k pronásledování křesťanů. Zde se v roce 1845 o. Josef Sanjurjo začal věnovat seminaristům, které brzy musel pro novou vlnu pronásledování poslat na bezpečnější místo v Cao-Xa. V roce 1849 se stal biskupem s pastýřskou péčí o 150.000 duší. Po diecézi chodil pěšky a často naboso. Před nepřáteli musel někdy unikat i bahnem po kolena. Přesto mu prý nikdy nechyběla radost a ochota k dalšímu sebeobětování.

Po smrti Mons. Marti v r.1852 měl Mons. Sanjurjo působit v Bui-Chu. Jeho hlavní snahou byla obhajoba křesťanství a rozsáhlá výuka katechismu. V roce 1854 král Tu-Duc dal zveřejnit další vyhlášku proti křesťanům, zvláště pocházejícím z Evropy, za jejichž dopadení byla odměna 300 uncí stříbra. Trestem smrti hrozil i představeným obcí, u nichž by byli tito misionáři ukrýváni. Od papeže Pia IX., vzhledem k předvídanému dopadení, obdržel Mons. Sanjurjo souhlas s volbou Mons. Melichara Garcia Sampedra za pomocníka s právem nástupnictví. Ten ho však už 28. 7. 1858 následoval i v cestě k mučednictví. Mons. Sanjurjo byl asi v květnu 1858 zajat a dva měsíce trpěl ve vězení. Na smrt v Nam Định šel 20. 7. jako na slavení mše svaté se sepnutýma rukama. Před popravou byla zaregistrována jeho slova: „Jdu do nebe a vy, mé děti, budete muset vydržet mnoho útrap, budete postiženi povodní, hladomorem, válkou.“ Poté, co mu byla odťata hlava, bylo jeho tělo prý vhozeno do řeky. V noci se pak prolomila přehrada a začala se plnit mučedníkova předpověď. Jeho tělo nebylo nalezeno, ale koš s jeho hlavou, zatížený kmeny, byl asi po měsíci vyloven. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

78 Ðức Cha Melchor Xuyên (Garcia Sampedro), - Melichar Melchior García Sanpedro, † 28. 7. 1858

Narodil se 26. 4. 1821 v Cortes v Quirós na historickém území Asturias (provincie Oviedo) ve Španělsku. Od 12 let si přál stát se knězem. Vzdělávat se začal v Bárzana. Asi od roku 1835 studoval filozofii a teologii na univerzitě v Oviedu. Na učebnice si vydělával dáváním soukromých hodin a ještě si musel půjčit. Rád se modlil růženec a hodiny trávil adorací. První řeholní sliby v dominikánském řádu složil v roce 1845 v Ocana, věčné sliby po roce a kněžské svěcení přijal v roce 1847. V dalším roce byl poslán se čtyřmi bratry na Filipíny a v Manile zažil zklamání, že byl určen k vyučování filozofie na univerzitě svatého Tomáše. Pod vedením apoštolského vikáře, Mgr. Jerome Hermosilla, se mu však splnila i jeho touha jít a kázat evangelium do apoštolském vikariátu West Tonkin. Zde byl povolán za pomocníka biskupa Josefa Sanjurjo a později se stal jeho nástupcem. Svou službu vykonával hlavně v noci, kvůli ceně, která byla vypsána na jeho dopadení. Kázal 9 let, než byl odsouzen k smrti. Byl křivě obviněn u krále, že je vůdce rebelů. Při popravě 28. 7. 1858 v Nam Đình Tonkin bylo jeho tělo napnuté mezi čtyřmi do země vraženými kůly a roztrháno. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

79 Phanxicô Trần Văn Trung, - František Franciscus Trân Văn Trung, † 6. 10. Narodil se roku 1825 v Phan Xá, Quảng Trị ve Vietnamu. Byl vojákem císařského vojska a odvážně odmítl vzdát se své křesťanské víry s potupením kříže. Byl proto mučen a 6. 10. 1858 v An Hòa, Quảng Nam sťat. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

80 Ða-Minh Hà Trọng Mầu - Dominik Mâu Dominicus Mâu , † 5. 11. Narodil se v roce 1794 v obci v Phú Nhai v provincii Nam Định ve Vietnamu. Stal se knězem v roce 1829 a spolu s 10 dalšími kněžími diecéze vstoupil do dominikánského řádu. Po letech obtížné pastorace byl 27. 8. 1858 zatčen a asi po dvou měsících ve vězení v Hung Yen byl údajně s 21 dalšími křesťany v oblasti Hưng Yên 5. 11. sťat. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

81 Ða-Minh Phạm Viết Khảm (Án Trọng), 82 Giuse Phạm Trọng Tả một 83 Luca Phạm Viết Thìn - Dominik, Josef a Lukáš -Dominicus Pham Trong (Án) Khám, Iosephus Pham Trong (Cai) Tá et Lucas (Cai) Thin, † 13. 1. 1859

Dominik Phạm Viết Khảm se narodil asi r. 1780 v Quần Cống, Nam Định (patřící dnes k Bùi Chu) ve Vietnamu. Byl ženatým laikem a stal se dominikánským terciářem. Umučen byl ve vyšším věku v Nam Định se svým synem a dalším příbuzným laikem. Umíral v leže na břiše přivázán mezi dva kůly při nadzdvižení nohou, tlačen k zemi a od dvou vojáků škrcen ve smyčce na laně.

Josef Phạm Trọng se narodil asi r. 1800 v Quần Cống v provincii Nam Định Dominikovi Viết Khảm. Se svým otcem a Lukášem byli za vládnoucího Tu Đức umučeni jako ženatí laici a dominikánští terciáři, protože při výsleších odmítli šlápnout na kříž.

Lukáš Phạm Viết Thìn, syn Phạm Trọng Thìna, se narodil asi r. 1819 v Quần Cống v provincii Nam Định a společně s Dominikem a Josefem byl 13. 1. 1859 umučen v Nam Định. Všichni tři byli společně blahořečeni 29. 4. 1951 papežem Piem XII. a svatořečeni 19. 6. 1988 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 117 vietnamských mučedníků.

84 Phaolô Lê Văn Lộc- Pavel Le-Văn-Lôc -Paulus Lê-Văn-Lôc, † 13. 2. Narodil se v roce 1830 v obci An Nhơn, v provincii Gia Định do vietnamské křesťanské rodiny. Asi od roku 1843 studoval dva roky v semináři v Cái Nhum a po dvou letech ho biskup poslal studovat teologii v Pénang. Po návratu domů se věnoval katechezi a vzdělávání mladších seminaristů. Kněžské svěcení přijal 7. 2. 1857 a byl jmenován ředitelem menšího semináře v Thị Nghè v apoštolském vikariátu Cochinchina. Vedle výuky seminaristů se věnoval i pastoraci. Na konci roku 1858 pro oznámení chystaného obklíčení museli všichni zůstat doma. Otec Pavel Le-Văn-Lôc byl zatčen a odveden na místo Trường Thi v Nghệ Tĩnh a tam popraven. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X.

85 , Sinh Ða-Minh Cẩm tại Cẩm Chương- Dominik Cam Dominicus Câm, † 11. 3. Narodil se v Cẩm Chương v provincii Bắc Ninh ve Vietnamu. Stal se knězem a působil v apoštolském vikariátu Tonkin. Po zatčení byl nějakou dobu mučen a nakonec 11. 3. 1859 v Hưng Yên sťat. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

86 Phaolô Hạnh, - Pavel Hanh Paulus Hanh, † 28. 5. Narodil se roku 1827 v Cho Quan v provincii Gia Định ve Vietnamu. Byl odvážným laikem v apoštolském vikariátu West Cochinchina, kde vyrůstal se dvěma braty. Za vlády krále Tự Ðức byl pro své vyznání mučen kleštěmi i s napnutím u kůlu a nakonec sťat 28. 5. 1859 v Châu Ðốc v Saigonu. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

87 Phêrô Ðoàn Công Quý một 88 Emmanuel Lê Văn Phụng, - Petr a Emanuel Petrus Đoàn Công Quý et Emmanuel Phung, † 31. 7. Petr Ðoàn Quý se narodil asi r. 1826 v Búng v provincii Gia Định ve Vietnamu. Po semináři v Thi Nghe nějakou dobu působil jako kazatel a potom byl poslán k dalšímu studiu do semináře Pařížské zahraniční misijní společnosti v Penang v Malajsii. V roce 1858 byl vysvěcen na kněze a působil v regionu Lái Thiêu, v Gia Định, Công Quí a ve Vĩnh Long. Po svém zatčení byl mučen a 31. 7. 1859 v Châu Ðốc popraven. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X.

Emanuel Văn Phụng se narodil asi r. 1796 v Ðầu Nước, Cù Lao Giêng ve Vietnamu. Byl ženatý laik v apoštolském vikariátu West Cochinchina. Za poskytnuté ubytování dvou kněží, o. Pernota a Firstera byl 31. 7. 1859 v Châu Ðốc umučen ve smyčce lana. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

89 Tôma Khuông, - Tomáš Thomas Khuông, † 30. 1. 1860

Narodil se kolem roku 1780 v obci Nam Hòa u Xứ Thiên Chư v provincii Hưng Yên. Stal se knězem v apoštolském vikariátu Central Tonkin, vstoupil k dominikánům a mnoho svých farníků přivedl do třetího řádu. Po zatčení byl umučen 30. 1. 1860 v Hưng Yên ve Vietnamu. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

90 Giuse Lê Ðăng Thị, - Josef Iosephus Lê Dăng Thi, † 24. 10. Narodil se asi r. 1825 v Kẻ Văn, Quảng Trị ve Vietnamu. Je uváděný jako ženatý laik v apoštolském vikariátu North Cochinchina. Pro poznání Krista opustil vojenskou kariéru v hodnosti kapitána, ale asi brzy potom, co se vrátil k rodině v Nghệ An byl v lednu 1860 zatčen a dopraven do vězení v Quảng Trị. V březnu byl převezen do věznice v Thua Thien. Umučený pak byl 25. 10. 1860 v An Hòa, Quảng Nam. K jeho blahořečení došlo 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

91 Phêrô Bắc (Pierre Francois Neron), - Petr Petrus Franciscus Néron, † 3. 11. Narodil se 21. 9. 1818 v Bordeaux v diecézi Saint Claude ve Francii jako pátý z devíti bratrů. V dětství byl ovlivněn špatnými přáteli, ale v 17 letech pod vlivem jedné duchovní knihy poznal Boží volání a změnil svůj život. O dva roky později vstoupil do semináře v Neteroy a po šesti letech se připojil k Pařížské misijní společnosti. V roce 1848 bylo rozhodnuto o jeho cestě do Vietnamu, kam se dostal v březnu následujícího roku. Biskup Retord, který dal Neronovi nové jméno Phêrô Bắc, ho poslal do Kẻ Vĩnh. Později působil v Kim Sơn v provincii Ninh Bình, kde učil seminaristy. Po prvním zatčení se podařilo jeho vykoupení. V roce 1858 měl na starosti duchovní péči v Shanxi a v okolí. Ještě i při druhém zadržení došlo k jeho vykoupení. V lednu 1860 vyšlo poněkud tvrdší nařízení od panovníka Tự Đức a otec Petr se vyhýbal tomu, aby byl někdo kvůli němu zatčen. V důsledku hladovění a vyčerpání u vesnice Tạ Xá omdlel pod stromem. Následně ho objevili dobří vesničané a pomohli mu. Odtud pak zamířil do Yen Group a pokračoval na sever. Po delším cestování byl zadržen naposled a 3. 11. popraven v Sơn Tây v Ha Tay. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X.

92 Gioan Ven (Jean Théophane Vénard), - Jan Vén Ioannes Theophanes Vénard, † 2. 2. 1861

Narodil se v roce 1829 v Saint Loup sur Thouet poblíž Poitiers ve Francii. Vstoupil do semináře a později se připojil k Pařížské misijní společnosti. Kněžské svěcení přijal 5. 6. 1852 a v září téhož roku odcestoval na 5 měsíců Hongkongu, kde se učil místní jazyk a čekal na poslání do Vietnamu. Ve Vĩnh Trị byl uvítán biskupem Retordem 13. 7. 1854 a byl pověřen pastoračními úkoly. Pro vystupňované pronásledování bylo často potřebné ukrývat se v lesích a jeskyních, ale potřeba služby vedla otce k lidem. Jan Vén byl po zatčení umístěn v řetězech do klece, v níž byl po odsouzení popraven. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X.

93 Phêrô Nguyễn Văn Lựu, - Petr Luu Petrus Nguyên Văn Luu, † 7. 4. Narodil se roku 1780 v Hòa Huệ v provincii Nghệ An ve Vietnamu. Stal se knězem Apoštolského vikariátu West Tonkin a za vlády Thieu Tria byl pro svou příslušnost Kristu popraven 12. 7. 1842 v Hà Tĩnh. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X..

94 Giuse Tuân, - Josef Iosephus Tuân, presb., † 30. 4. Narodil se asi r. 1821 v Trần Xá, Hưng Yên ve Vietnamu. Stal se dominikánským knězem a za vlády Tự Đức, byl sťat v Hưng Yên 30. 4. 1861. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

95 Gioan Ðoàn Trịnh Hoan một 96 Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Ðắc), - Jan a Matouš Ioannes Đoàn Trinh Hoan et Matthæus Nguyên Văn Phuong, † 26. 5. Jan Trịnh Hoan se narodil asi r. 1798 v Kim Long v městě Thùa Thiên ve Vietnamu. V apoštolském vikariátu North Cochinchina se stal knězem a byl umučen 26. 5. 1861 v Ðồng Hới v provincii Quảng Bình ve stejný den jako Matouš. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X.

Matouš Văn Phượng se narodil asi r. 1808 v Kẻ Lái v provincii Quảng Bình ve Vietnamu do křesťanské rodiny. V 10 letech ztratil otce a o dva roky později i matku. V 15 letech se jeho učitelem stal o. Vincent Nguyễn Thế Ðiềm. Později se Matouš přestěhoval, oženil a měl osm dětí, které vychovával v pevném postoji k víře. Pro konání bohoslužby v jeho domě byl čtyři měsíce vězněn, při výsleších mučen, mnoho bit a 26. 5. 1861 v Ðồng Hới v kleče zabit. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

97 Ðức Cha Giêrônimô Liêm (Hieronymus Hermosilla), 98 Ðức Cha Vinh (Berrio Ochoa) một 99 Phêrô Bình (Petrus Almato), - Jeroným, Valentin a Petr Hieronymus Hermosilla, Valentinus Berrio Ochoa et Petrus Almato Ribeira, † 1. 11. Jeroným Hermosilla se narodil 30. 9. 1800 v Santo Domingo de la Calzada v provincii Burgos ve Španělsku. V 15 letech vstoupil do dominikánského kláštera ve Valencii. Uvádí se, že byl studentem semináře v Logroño. Už v roce 1825 odplul z Cádizu na Filipíny. Do Manily dorazil 2. 3. 1825 ve skupině 11 řeholníků. V dalším roce zde přijal kněžské svěcení. Spolu s dalšími třemi misionáři byl poslán do Vietnamu v roce 1829. Nějaký měsíc si osvojoval vietnamský jazyk a pak s velkým úsilím začal své misijní povolání trvající 32 let. Bylo plné námahy a pronásledování, při kterém musel často měnit bydliště i jméno, aby se bránilo jeho odhalení. Apoštolským vikářem pro Tonkin byl jmenován 2. 8. 1839 a v dalším roce byl vysvěcen biskupem. Působil do 20. 10. 1861, kdy byl v důsledku zrady zajat i se svým tajemníkem a katechetou Josefem Khangem. Jeroným byl mučen v kleci a 1. 11. 1861 v Hải Dương popraven stětím. Současně byli umučeni také Valentin a Petr. Společně byli blahořečeni 15. 4. 1906 papežem Piem X.

Valentin Berrio Ochoa se narodil 14. 2. 1827 v Elorrio ve městě Vitoria ve Španělsku. Po semináři v Logroño byl v r. 1851vysvěcen na kněze. Do dominikánského řádu v Toledu vstoupil roku 1853 a v roce 1858 přicestoval do Vietnamu, kde se stal pomocníkem apoštolského vikáře pro Zentraltonkin a byl také jmenován biskupem. Zemřel jako mučedník 1. 11. 1861 v Hải Dương. Jeho ostatky byly v roce 1886 přeneseny do farního kostela v rodném Elorrio ve Španělsku.

Petr Bình Almato se narodil 1. 11. 1830 v San Feliú Saserra v provincii Barcelona ve Španělsku. Stal se dominikánským knězem a mučednické koruny dosáhl 1. 11. 1861 v Hải Dương ve Vietnamu společně se španělskými misionáři o. Valentinem a o. Jeronýmem Hermosillou, s nimiž byl i blahořečen 15. 4. 1906 papežem Piem X. Svatořečeni byli 19. 6. 1988 mezi 117 vietnamskými mučedníky.

100 Etienne Théodore Cuenot, - Štěpán Teodor Cuenot Stephanus Theodorus Cuénot † 14. 11. Narodil se 8. 2. 1802 v Le Bélieu v departementu Doubs ve Francii. Vstoupil do semináře v Besancon , na své povolání se pak připravoval u otce Receveura a 24. 9. 1825 přijal kněžské svěcení. Jeho cílem bylo stát se misionářem a proto se v roce 1828 připojil k Pařížské misijní společnosti a následující rok byl poslán do Vietnamu. Do diecéze Tonkin nastoupil 31. 5. 1829. První čtyři roky učil v Lái Thiêu vietnamské seminaristy. V roce 1833 panující Minh Mạng vydal zostřenou vyhlášku proti misionářům, se snahou zničit katolickou církev. Hned po vyhlášení o. Štěpán Teodor Cuenot začal zajišťoval přesunutí 15 seminaristů do Thajska, které válčilo s Vietnamem. Sám ve Vietnamu pak prožíval jako biskup velmi těžké období, přesto v pastoraci působil s velkou horlivostí a přivedl ke Kristu mnoho duší. V době, kdy sloužil a skrýval se v domě Madaleny Huỳnh Thị Lựu, 24. 10. 1861, vojáci dům obklíčili a všichni byli biti a mučeni. Biskup s dvěma chlapci pak zůstal dva dny bez vody zavřen ve sklepení. Další den byl biskup přepraven v řetězech do města a vsazen do těsné klece. V ní prožíval i utrpení onemocněním úplavicí. Po třech týdnech těžké nemoci byl odsouzen ke stětí. Zemřel 14. 11. 1861 v Bình Định ve vězení, den před stanovenou popravou a jeho tělo bylo údajně vhozeno do řeky. Na základě rozsudku a skutečného utýrání je mu církví prokazována úcta jako mučedníkovi. Blahořečený byl 11. 4. 1909 papežem Piem X.

101 Giuse Nguyễn Duy Khang, - Josef Nguyen Duy Khang Iosephus Nguyên Duy Khang, † 6. 12. Narodil se v roce 1832 v Trà Vinh v provincii Nam Định ve Vietnamu. Byl laickým katechetou v apoštolském vikariátu Central Tonkin a členem třetího řádu dominikánů. Nějakou dobu byl pomocníkem biskupa Hermosilla. Při pomoci v útěku druhým byl zatčen a potrestán 120 ranami. Pro svou víru byl mučen a sťat 6. 12. 1861v Hải Dương.

102 Lôrensô Ngôn, - Vavřinec Ngôn Laurentius Ngôn, † 22. 5. 1862

Narodil se v roce 1840 ve vietnamské farnosti Lục Thủy (dnešní Giao Thủy) do křesťanské rodiny. Oženil se a měl rodinu. Za vlády Tự Đức došlo k zákazu katolického náboženství ediktem z 5. 8. 1861. Většina majetku katolíků byla prý rozdělována mezi pohany. Při prvním zatčení se mnohým katolíkům dařilo podplacení vojáků, podobně jako Vavřinci Ngônovi. Po druhé byl zatčen 8. 9. 1861, údajně pak uprchl, ale z obav o rodinu se vrátil do vězení. Sťat byl 22. 5. 1862 v Nam Định. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

103 Giuse Túc, - Josef Túc Iosephus Túc, † 1. 6. Narodil se roku 1843 v Hoàng Xá v provincii Bắc Ninh ve Vietnamu. Byl laikem v apoštolském vikariátu Central Tonkin. V předjaří roku 1962, kdy mu bylo 19 let byl zatčen a uvězněn asi v Khoái Châu. Pro odmítnutí šlápnout potupně na kříž byl 1. 6. 1862 v rodném Hoàng Xá popraven. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

104 Ða-Minh Ninh, - Dominik Ninh Dominicus Ninh, † 2. 6. Narodil se v roce1835 v Trung Linh v provincii Nam Định ve Vietnamu. Byl laikem v apoštolském vikariátu Central Tonkin a pro svou víru byl umučen 2. 6. 1862 v An Triêm. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

105 Phaolô Dương (Ðổng), - Pavel Đông Paulus Đông, † 3. 6. Narodil se asi r. 1792 v Vực Ðường, Hưng Yên ve Vietnamu. Byl ženatým laikem apoštolského vikariátu Central Tonkin a údajně u něj byli asi půl roku uloženy záznamy týkající se majetku farnosti. Byl zatčen a téměř rok vězněn v těžkých řetězech. Od vojáků býval opakovaně velmi surově bit. Podle svědků měl plno krvavých ran. Vojáci mu bezúspěšně nařizovali šlápnout na kříž a vzdát se víry. Po osm dní ho trápili hladem ve snaze přimět ho k jinému pohanskému skutku a potom byl odsouzen k smrti. Když to uslyšel, padl vysílený na zem a děkoval Bohu. Pro svou víru umučen 3. 6. 1862 v Nam Định a blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

106 Ða-Minh Toái một 107 Ða-Minh Huyện, - Dominik Toai a Dominik Huyen Dominicus Toai et Dominicus Huyên, † 5. 6. Dominik Toái se narodil asi r. 1811 v Ðong Thành v provincii Thái Bình ve Vietnamu. Jako ženatý laik apoštolského vikariátu Central Tonkin byl s Dominikem Huyện uvězněn a pro svou víru 3. 6. 1862 v Nam Định umučen.

Dominik Huyện se narodil asi r. 1817 v Ðong Thành jako Dominik Toái. Oba byli ženatí a po svém zatčení dávali ve vězení příklad živé víry a povzbuzovali spoluvězně k odvaze a k ochotě trpět pro Krista. Společně byli umučeni 1862 v Nam Định i 29. 4. 1951 blahořečeni papežem Piem XII. a nakonec svatořečeni papežem Janem Pavlem II. ve skupině 117 vietnamských mučedníků.

108 Phêrô Dũng, 109 Phêrô Thuần một Vinh Sơn (Vincentê) Dương, - 110 Petr Dung, Petr Thuân a Vincenc Petrus Dũng, Petrus Thuân et Vincentius Đuong, † 6. 6. Petr Dũng se narodil roku 1800 v Đông Hào v provincii Thái Bình ve Vietnamu. A Petr Thuần se narodil asi r. 1802 v Đông Phú rovněž v provincii Thái Bình. Oba se stali rybáři a jsou uváděni jako ženatí laici apoštolského vikariátu Central Tonkin a spolumučedníci pro víru společně s Vincencem Dương.

Vincenc se narodil asi r. 1821 v Doãn Trung v téže provincii Thái Bình jako oba Petrové. Jako zemědělec se věnoval pěstování rýže. Oženil se a měl tři děti. Potom se v květnu 1861 dostal pro věrnost Kristu do vězení, kde byl týrán podobně jako mnoho dalších.

Oba Petrové byli zajati při pomoci v postižené vesnici Đông Phú asi v začátku roku 1862 a uvrženi do vězení v Ngọc Chí. Zde byli mučeni, na krku nosili řetězy a na nohou okovy. Více vojáků se je snažilo přinutit ke šlápnutí na kříž, ale marně. Oba slovy, skutky i srdcem vyznávali víru v Krista. Společně s Vincencem byli v Nam Định odsouzeni k smrti upálení zaživa u kůlu. Všichni tři byli 29. 4. 1951 blahořečeni papežem Piem XII. a v roce 1988 svatořečeni papežem Janem Pavlem II. ve skupině 117 vietnamských mučedníků.

111 Giuse Trần Văn Tuấn, - Josef Tuân (rolník) Iosephus Tuân, agricola, † r. 1862

Narodil se v roce 1824 v obci Nam Điền ve farnosti Phú Nhai v provincii Nam Định ve Vietnamu. Byl ženatý a pracoval jako zemědělec v apoštolském vikariátu Central Tonkin. Pro svou víru byl v roce 1860 zatčen a po 36 týdnů v okovech vězněn a krutě mučen. Vytrval v odmítání šlápnout na kříž a v jeho uctívání i za cenu sebevětšího utrpení. Po odsouzení k smrti byl sťat v roce 1862 v Nam Định (či v An Bai Tonkin). Původně se datum jeho smrti uvádělo 7. 6., někde se vyskytuje i 6. 6. a nyní se za správné datum umučení údajně považuje 7. 1. téhož roku. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII.

112 Anrê Tường, 113 Vincentê Tường, 114 Ða-Minh Nguyễn Ðức Mạo, 115 Ða-Minh Nhi một 116 Ða-Minh Nguyên, - Ondřej, Vincenc, Dominik Mao, Dominik Nhi, a Dominik Nguyen, Andreas Tuong, Vincentius, Tuong Dominicus Mao, Dominicus Nhi et Dominicus Nguyên, † 16. 6. Ondřej Tường se narodil v roce 1812, Vincenc Tường se narodil v roce 1814, Dominik Ðức Mạo se narodil v roce 1818, Dominik Nhi se narodil asi roku 1822 a Dominik Nguyên se narodil asi v roce 1802. Všech pět mužů pocházelo z Ngọc Cục v provincii Nam Định ve Vietnamu. Jsou uváděni jako laici apoštolského vikariátu Central Tonkin pracující jako rolníci či farmáři. Dominik Ðức Mạo a Dominik Nguyên byli ženatí. Za vlády krále Tự Ðức byli po zatčení pro svou křesťanskou víru dlouho mučeni ve vězení a nakonec 16. 6. 1862 v Nam Định popraveni stětím. Blahořečeni byli 29. 4. 1951 papežem Piem XII. a v roce 1988 svatořečeni papežem Janem Pavlem II. ve skupině 117 vietnamských mučedníků.

117 Phêrô Ða, - Petr Da Petrus Da † 17. 6. 1862

Narodil se roku 1802 v Ngọc Cục u Lục Thủy v provincii Nam Định do chudé dělnické rodiny, v níž otec byl křesťanem, ale matka pohankou. Stal se tesařem a jako křesťan se oženil a vychovával své děti v lásce ke Kristu. Po svém uvěznění byl asi týdem mučen a 17. 6. za živa v kleče upalován a nakonec mu měla být sťata hlava. Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII. a 19. 6. 1988 on i ostatních 116 vietnamských mučedníků bylo svatořečeno papežem Janem Pavlem II.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zamyslím se nad vlastní hierarchií hodnot a učiním konkrétní rozhodnutí podle potřeby změn.

Bože, Ty jsi náš Otec a v Tobě má svůj původ každé otcovství, Tys posiloval svaté mučedníky Ondřeje a jeho druhy, aby až k prolití krve zůstali věrní kříži Tvého Syna; na jejich přímluvu pomáhej i nám, abychom mezi lidmi šířili Tvou lásku a směli se nazývat i skutečně byli Tvými dětmi. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

( závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.