Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Brinolfus Algotsson

6. února, připomínka
Úmrtí:1317Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Dorothea et Theophilus (ca. s. IV); Amandus, ep. Traiecten. (ca. 679); Antolianus (s. III); Silvanus, Lucas et Mocius (ca.235/238); Meles (488); Vedastus (ca. 540); Renula seu Renildis (s. VIII); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Franciscus Spinelli (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský