Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Richard
Richardus, peregrinus

7. února, připomínka
Postavení:král poutník
Úmrtí:ca. 720

ŽIVOTOPIS

Pocházel z anglického královského rodu a jeho manželkou se stala Vanna, příbuzná sv. Bonifáce. Podle tradice byl králem Anglosasů a vše co měl, využíval k šíření Božího království. Je příkladem výborného vychovatele, všechny jeho dětí dosáhly svatosti, jež je víc než královský trůn. Syn Vilibald působil požehnaně jako biskup v Eichstättu, Wunibald jako opat v Heidenheimu a Valburga byla mezi prvními řeholnicemi, které působily mezi dívkami v době sv. Bonifáce a stala se abatyší.

Richard s vděčností k Bohu se v roce 720 vypravil i se svými syny na pouť do Říma, odkud chtěli putovat i do Svaté země. Na pouti onemocněl a zemřel v městě Lucce.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Richardus, peregrinus (ca. 720); (1812); Iuliana, vidua florentina (s. IV); Maria a Providentia (Eugenia); Smet (1871); Riccerius (1236); Pius Pp IX (1878); Parthenius, ep. Lampsacen. (s. IV); Moyses, solitarius (ca. 389); Laurentius, ep. Sipontin. (ca. 545); Gulielmus de Leaval (s. VII); Lucas Iunior, eremita (955); Antonius de Stronconio (1461); Thomas Sherwood (1578); Iacobus Sal (1593); Anselmus Polanco et Philippus Ripoll (1939); Adalbertus Nierychlewski (1942); Petrus Verhun (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský