Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Ricerius
Riccerius

7. února, připomínka
Postavení:řeholník OFM
Úmrtí:1236

ŽIVOTOPIS

Pochází z vesničky Mucia v diecézi Camerino. Jeho zámožná rodina mu umožnila studium v Bologni. Tam vyslechl kázání sv. Františka, které ho natolik oslovilo, že se hned rozhodl následovat jej v naprosté chudobě. František mu předpověděl, že se stane knězem a bude pracovat jak v apoštolátu, tak sloužit spolubratrům v různých řádových domech, což se vyplnilo. Byl kazatelem v Anconských Markách i správcem řádových domů. Prožil také skličující duchovní pokušení, proti němuž nepomáhalo umrtvování ani modlitby. Zdálo se mu, že ztratil Boží milost a je určen k věčnému zatracení a tím že ztratil i lásku sv. Františka. Nakonec se za ním vydal do Assisi. František už měl blízko k smrti a poslal mu naproti dva bratry, aby mu vyřídili, že ho zdraví a stále velmi miluje. Tím byl ze stavu deprese vysvobozen a ještě stačil se sv. Františkem promluvit. Pak se vrátil do rodiště a strávil ještě 10 let jako kající poustevník poblíž kostelíka sv. Jakuba.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Richardus, peregrinus (ca. 720); (1812); Iuliana, vidua florentina (s. IV); Maria a Providentia (Eugenia); Smet (1871); Riccerius (1236); Pius Pp IX (1878); Parthenius, ep. Lampsacen. (s. IV); Moyses, solitarius (ca. 389); Laurentius, ep. Sipontin. (ca. 545); Gulielmus de Leaval (s. VII); Lucas Iunior, eremita (955); Antonius de Stronconio (1461); Thomas Sherwood (1578); Iacobus Sal (1593); Anselmus Polanco et Philippus Ripoll (1939); Adalbertus Nierychlewski (1942); Petrus Verhun (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský