Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Maro
Maro, eremita

9. února, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:ca. 423
Patron:libanonských maronitů

ŽIVOTOPIS

Stal se poustevníkem na jedné hoře v Sýrii, poblíž města Cyrrhu. Nacházela se tam pohanská svatyně, kterou posvětil a přeměnil na katolický chrám. Žil většinou jen pod širým nebem. Málo spal, hodně se modlil a postil. Zvěst o něm se brzy rozšířila po okolí a začali k němu přicházet lidé. Maro měl od Boha dar zázraků, uzdravoval mnohé nemocné a vyháněl zlé duchy. Jeho nadání a ctnosti brzy přilákaly mnohé žáky. Mezi jeho přátele patřil i sv. Jan Zlatoústý. Nad jeho hrobem (v místě dnes nazývaném Bajt-Marun) vznikl klášter, který byl základem pro maronitské mnichy.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Apollonia, virgo alexandrina (ca. 250); Maro, eremita (ca. 423); Michael Franciscus Febres Cordero (1910); Anna Catharina Emmerich (1824); Primus et Donatus (ca. 361); Teliavus (560); Sabinus, ep. Canusin (ca. 566); Ansbertus (ca. 695); Alto (s. VIII); Rainaldus, ep. Nucerin (1222)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský